U bent hier

Jeugdwerkloosheid

Jeugdwerkloosheid is nu twee keer zo hoog als de gemiddelde werkloosheid. Het kabinet heeft 5 maart jl. in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat € 25 miljoen wordt uitgetrokken om de arbeidsmarktregio’s een impuls te verstrekken voor aanpak van de jeugdwerkloosheid.

Verdeling JWL-budget

SZW heeft voor de 35 arbeidsmarktregio's het JWL-budget berekend (pdf, 183 KB) voor de regionale aanpak Jeugdwerkloosheid. Deze verdeling is voorlopig: de definitieve verdeling wordt gepubliceerd in de Septembercirculaire als duidelijk is of alle 35 arbeidsmarktregio’s daadwerkelijk een plan hebben ingediend.

Plan van aanpak

Om aanspraak te maken op de bijdrage van het Rijk, in de vorm van een decentralisatie-uitkering, vraagt het ministerie van SZW een plan van aanpak in te dienen. De vormvereisten voor dit plan van aanpak staan in de Verzamelbrief 2013-1 (pdf, 350 KB). De vormvereisten zijn vertaald naar een Format Jeugdwerkloosheid Arbeidsmarktregio (pdf, 314 KB) die de arbeidsmarktregio’s moeten indienen.

De 35 jeugdwerkloosheid plannen

Alle 35 arbeidsmarktregio’s hebben voor 1 juli 2013 een plan van aanpak ingediend. Alle plannen staan op de praktijkpagina

Toetsing

Voldoet het ingediende plan, dan wordt de arbeidsmarktregio op bestuurlijk niveau uitgenodigd om in september 2013 een convenant met de minister te ondertekenen. Hiermee wordt het plan van de arbeidsmarktregio bekrachtigd.

Ondersteuning Programmaraad

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Programmaraad gevraagd de opzet en uitvoering van de aanpak jeugdwerkloosheid te ondersteunen en te bevorderen dat er plannen worden ingediend.

Ondersteuning

De aanjagers van de Programmaraad ondersteunen de arbeidsmarktregio’s met advies, kennis en interactie om de samenwerking binnen de regio’s te versterken. Wilt u ondersteuning of heeft u vragen bij het opstellen van uw plan van aanpak? Neem dan contact op met de aanjager van uw regio of mail uw vragen naar jwl@samenvoordeklant.nl.

Twitter

Twittert u mee over de aanpak jeugdwerkloosheid? Gebruik dan de hashtag: #JWL. Volg ons ook op twitter@samenvdklant.

Websites

Samenwerkingspartners

Divosa, VNG, UWV en Cedris hebben de handen in één geslagen om UWV en gemeenten in de 35 arbeidsmarktregio’s te ondersteunen in de vormgeving van de betere dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers.

  • Logo Divosa
  • Logo VNG
  • Logo UWV
  • Logo Cedris