Bestuurdersconferentie Samen aan het werk

Samen aan het werk!

Matchen op werk in de arbeidsmarktregio’s

“bijeenkomst 6 maart 2017, Media Plaza, Utrecht”

 

Aan het werk! De economie trekt aan en dat biedt kansen. Kansen om duurzaam aan het werk te kunnen. Ook voor mensen die hier publieke ondersteuning bij nodig hebben. Om deze kansen te benutten, gaan wij samen aan het werk. Samen als publieke partijen, landelijk én in en met de arbeidsmarktregio’s, samen met de partijen in de regionale werkbedrijven. Samen aan het werk om op alle niveaus een stevige relatie op te bouwen en te behouden met werkgevers. Want het zijn de werkgevers die uiteindelijk de kansen van de aantrekkende economie kunnen bieden aan hen die publieke ondersteuning nodig hebben om aan het werk te komen.

Op 6 maart vond er in Utrecht een bestuurdersconferentie plaats over dit onderwerp. De bestuurdersconferentie was een vervolg op de werkconferentie met experts uit de regio’s van 25 oktober en de wethoudersbijeenkomst van 2 november over de rapportage ‘Werk aan de … uitvoering’ van de Inspectie SZW.

Er is tijdens de conferentie veel opgehaald, zie het verslag (pdf, 283 kB). In Opbrengst van de dag (pdf, 76 kB) vindt u een samenvatting van de door u ingevulde kaartjes. Het ministerie van SZW wil samen met de andere landelijke partners de regio's ondersteunen bij het versterken van de werkgeversdienstverlening. Wij komen graag naar u toe om met u in gesprek te gaan over de opbrengst van deze dag om zo het ondersteuningstracject op uw wensen af te stemmen. In het document Hoe nu verder (pdf, 223 kB) beschrijven wij dit proces.

Hieronder ziet u het beeldverslag met de highlights van de dag (pdf, 4,8 MB). Alle regiotekeningen hebben wij hiernaast (in het rechterkader) voor u opgenomen en kunt u downloaden. U treft tevens nog een aantal tekeningen dat is gemaakt tijdens het forum en de werksessies.

De film Matchen op werk die wij u aan het begin van het plenaire deel lieten zien en de foto's vindt u eveneens op deze pagina.