Bovenregionale bijeenkomst samenwerking GGZ en W&I

Ruim een jaar geleden hebben 31 arbeidsmarktregio’s een plan ingediend bij het ministerie van SZW waarin ze hun aanpak beschrijven om de regionale samenwerking tussen UWV, gemeenten en GGZ te verbeteren om cliënten met een psychische kwetsbaarheid beter naar werk te begeleiden en/of houden. Om regio’s gedurende de uitvoering van hun samenwerkingsplan te ondersteunen, organiseert de Programmaraad in november 5 bovenregionale bijeenkomsten. Dit met het doel enkele door de projectleiders gesignaleerde hobbels te effenen. In drie sessies gaan we in op: Arbeid als medicijn, Inzet van instrumenten domein Werk & Inkomen bij begeleiding naar en behoud van werk en Elkaars taal leren spreken. 

De Programmaraad nodigt u van harte uit om aan te sluiten bij de bovenregionale bijeenkomst. Schrijf u hier in.

Meer informatie en het programma vindt u hier.