Implementatiedagen 2015

De Programmaraad (Divosa, VNG, UWV en Cedris) organiseert ook in 2015 implementatiedagen over de Participatiewet en de wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Deze vinden plaats op: 5 maart, 16 april, 28 mei, 15 oktober en 10 december. Doel van de implementatiedagen is kennis opdoen, kennis uitwisselen en contacten leggen.

Tijdens de implementatiedagen ligt het accent op de praktische uitvoering van de nieuwe wetten en worden nieuwe producten gepresenteerd en besproken. In werksessies gaan deelnemers aan de slag met actuele vraagstukken rondom de implementatie van de nieuwe wetgeving. 

De implementatiedagen zijn bedoeld voor projectleiders, beleidsmedewerkers en het management van gemeenten die uitvoering moeten geven aan de Participatiewet en Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Bepaalde onderdelen zullen ook zeker relevant zijn voor medewerkers van UWV en SW-organisaties. Zij zijn dan ook van harte welkom.

Het programma van elke implementatiedag wordt bekendgemaakt via het Programmaraadjournaal en de site van de Programmaraad: samenvoordeklant.nl. 

Implementatiedagen

De implementatiedagen van de Programmaraad zijn bedoeld voor medewerkers van gemeenten, SW-bedrijven, UWV en partijen die actief zijn in de uitvoering van het regionaal Werkbedrijf.

Presentaties

2015

2014

Heeft u ideeën voor een werksessie of zijn er vraagstukken die zeker aan de orde moeten komen? Laat het ons weten via info@samenvoordeklant.nl. Dan kunnen wij daar in ons programma rekening mee houden.