Kennis-en-participatiefestival

Op 24 mei organiseren het ministerie van SZW, GGZ Nederland, UWV en de Programmaraad het Kennis- en Participatiefestival: Naar duurzaam werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Onderstaand treft u het programma aan:

09.30Inloop
10.00Opening met staatssecretaris van VWS en SZW
10.15Ondertekening nieuwe convenant
10.30

Tweegesprek Fred Paling en Jacobine Geel

Aansluitend gesprek met de bestuurders van de aansluitende partijen en de directeur van AWVN (Harry van de Kraats)

Verder aandacht voor regionale samenwerkingsprojecten

11.00

Noorse keynotespeaker: Vigdis Sveinsdottir.

‘Individual Placement and Support (IPS) for Patients with Moderate to Severe Mental Illness in Norway’

11.30Lunch
12.15

1e ronde workshops en uitwisseling van onderzoek

Parallel aan 1e ronde workshops en uitwisseling van onderzoek:

Besloten lunch café: directeuren UWV, gemeenten en GGZ met elkaar in gesprek over hun rol t.a.v. de uitvoering van het convenant in hun regio m.b.t. de volgende onderwerpen:

1. Samenwerking: wat werkt!

2. Gezamenlijke werkgeversbenadering

3. Geestelijke gezondheid en arbeidsparticipatie

13.15Wissel
13.303e ronde workshops en uitwisseling van onderzoek
14.30Wissel
14.453e ronde workshops en uitwisseling van onderzoek
15.45Wissel
16.00Afsluiting
16.30Netwerkgelegenheid

Mail inhoudelijke informatie vindt u op bijgaand nieuwsbericht.

Klik hier om u in te schrijven voor dit evenement.