Leerbijeenkomst Regionale samenwerking GGZ – Werk en Inkomen

De Programmaraad (waarin UWV, VNG, Divosa en Cedris samenwerken) organiseert een leerbijeenkomsten over de regionale samenwerking GGZ – Werk en Inkomen samen met GGZ Nederland en het ministerie van SZW op donderdag 1 november in Kasteel Woerden. Deze bijeenkomst is het vervolg op de eerdere bijeenkomsten van 23 november 2017 en 8 februari 2018.

Alle projectleiders en andere direct betrokkenen bij de uitvoering van de regionale samenwerkingsplannen ‘Stimulering regionale samenwerking GGZ en Werk en Inkomen’, nodigen wij van harte voor deze bijeenkomst uit. Ook de regio’s die geen plan hebben ingediend en de regionale samenwerking willen verbeteren, zijn van harte welkom. 

Klik hier voor het programma en meer informatie of schrijf u in.