Leerbijeenkomst Samenwerking GGZ en W&I

De Programmaraad (waarin UWV, VNG, Divosa en Cedris samenwerken) organiseert een leerbijeenkomst over de regionale samenwerking GGZ – Werk en Inkomen samen met GGZ Nederland en het ministerie van SZW op dinsdag 16 april in Kasteel Woerden. Deze bijeenkomst is het vervolg op de eerdere bijeenkomsten van 23 november 2017, 8 februari 2018 en 1 november 2018.

Op het programma van de bijeenkomst staat in het plenaire programma:Leren van  Welzijn op Recept – Jan Joost Meijs
Hierna heeft u de keuze tussen de volgende workshops:

  • Keuze ronde 1
  1. Lagere ziektelast en lagere kosten door samenwerking tussen Gemeenten, UWV en GGZ 
  2. Wat helpt werkgevers bij in dienst nemen van mensen met een psychische kwetsbaarheid 
  3. Subsidieregeling IPS voor CMD-doelgroep
  • Keuze ronde 2
  1. IPS co-financiering zorgverzekeraar, WMO & Participatie 
  2. Privacy protocol bij samenwerking GGZ en W&I 
  3. Inzet van Zelfregiecentrum in de regio Noord Limburg

Schrijf snel in voor deze leerbijeenkomst.