Praktijkdag Programmaraad 2 november 2017

Ook in 2017 organiseert de Programmaraad weer Praktijkdagen - voorheen Implementatiedagen - voor Kennis, Inspiratie en Resultaat over de Participatiewet, Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en Wet SUWI. De Praktijkdagen Programmaraad hebben als doel om onder meer via praktijkvoorbeelden de uitvoering te ondersteunen en te inspireren. Tijdens een Praktijkdag kunt u kennis en contacten uitwisselen en inspirerende voorbeelden delen. En dat alles om de resultaten en de samenwerking in de praktijk te verbeteren, want het gebeurt op de werkvloer in de praktijk!

Voor wie?

De Praktijkdagen Programmaraad zijn bedoeld voor projectleiders, (beleids)medewerkers en het management van gemeenten, UWV, SW-bedrijven en sociale partners die uitvoering geven aan de Participatiewet, Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en Wet SUWI.

Wanneer en waar?

Donderdag 2 november 2017 in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Inloop vanaf 9.00 uur, start programma om 9.45 uur. Eindtijd 16.00 uur gevolgd door een netwerkborrel.

Het programma

Het programma van elke Praktijkdag Programmaraad wordt bekendgemaakt via het Programmaraadjournaal en via deze website. U kunt zich hier voorinschrijven voor de Praktijkdagen in 2017. U ontvangt dan bericht wanneer een programma bekend is en de definitieve inschrijving start.