Praktijkdag Programmaraad 7 november 2019

De Programmaraad organiseert ook in 2019 weer Praktijkdagen. De Praktijkdagen hebben als doel om onder meer via praktijkvoorbeelden de uitvoering te ondersteunen en te inspireren. Belangrijke thema's zijn matching, werkgeversdienstverlening, werkzoekendendienstverlening en samenwerking in de arbeidsmarktregio. 

Voor wie?

De Praktijkdagen Programmaraad zijn bedoeld voor projectleiders, (beleids)medewerkers en het management van gemeenten, UWV, SW-bedrijven en sociale partners die uitvoering geven aan de Participatiewet, Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en Wet SUWI.

Voorinschrijven

U kunt zich nu voorinschrijven voor de Praktijkdag van donderdag 7 november 2019. Door middel van de voorinschrijving krijgt u als eerste de gelegenheid om u definitief aan te melden. U wordt hierover door ons over geïnformeerd via het opgegeven e-mailadres. Let wel, deze voorinschrijving betreft dus geen aanmelding, dat kan pas als het definitieve programma bekend is.

Klik hier voor meer informatie over de Praktijkdagen.