Praktijkdagen Programmaraad

De Programmaraad organiseert in 2016 vier Praktijkdagen, - voorheen Implementatiedagen - voor Kennis, Inspiratie en Resultaat over de Participatiewet, Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en Wet SUWI. Deze vinden plaats op: 31 maart, 9 juni, 6 oktober en 8 december. De Praktijkdagen Programmaraad hebben als doel om onder meer via praktijkvoorbeelden de uitvoering te ondersteunen en te inspireren. De naam ‘Praktijkdagen’ doet meer recht aan wat al geruime tijd gebeurde op de Implementatiedagen: kennis en contacten uitwisselen en inspirerende voorbeelden delen. En dat alles om de resultaten en de samenwerking in de praktijk te verbeteren, want het gebeurt op de werkvloer in de praktijk!

Data Praktijkdagen Programmaraad (voorheen Implementatiedagen):

Doelgroep

De Praktijkdagen Programmaraad zijn bedoeld voor projectleiders, (beleids)medewerkers en het management van gemeenten, UWV, SW-bedrijven en sociale partners die uitvoering geven aan de Participatiewet, Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en Wet SUWI.

Het programma van elke Praktijkdag Programmaraad wordt bekendgemaakt via het Programmaraadjournaal en via deze website. 

Heeft u ideeën voor een werksessie of zijn er vraagstukken die zeker aan de orde moeten komen? Laat het ons weten via info@samenvoordeklant.nl. Dan kunnen wij daar in ons programma rekening mee houden.

Presentaties

2016