Waarschuwingsbericht

Inzendingen voor dit formulier zijn gesloten

Praktijkdagen 2017

Ook in 2017 organiseert de Programmaraad weer Praktijkdagen - voorheen Implementatiedagen - voor Kennis, Inspiratie en Resultaat over de Participatiewet, Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en Wet SUWI. De Praktijkdagen Programmaraad hebben als doel om onder meer via praktijkvoorbeelden de uitvoering te ondersteunen en te inspireren. Tijdens een Praktijkdag kunt u kennis en contacten uitwisselen en inspirerende voorbeelden delen. En dat alles om de resultaten en de samenwerking in de praktijk te verbeteren, want het gebeurt op de werkvloer in de praktijk!

Data Praktijkdagen Programmaraad:

Presentaties

Doelgroep

De Praktijkdagen Programmaraad zijn bedoeld voor projectleiders, (beleids)medewerkers en het management van gemeenten, UWV, SW-bedrijven en sociale partners die uitvoering geven aan de Participatiewet, Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en Wet SUWI.

Het programma van elke Praktijkdag Programmaraad wordt bekendgemaakt via het Programmaraadjournaal en via deze website. Heeft u ideeën voor een werksessie of zijn er vraagstukken die zeker aan de orde moeten komen? Laat het ons weten via info@samenvoordeklant.nl

Praktijkdagen 2016

De Praktijkdagen in 2016 waren een groot succes.

De deelnemers hebben in hun beoordelingen de workshops zeer hoog beoordeeld.

Praktijkdag (voorheen Implementatiedag)Mrt 2016Juni 2016Okt 2016Dec 2016
Gemiddeld cijfers sessies7.67.67.57.3
Aanraden aan collega's8.18.17.77.9
Inhoud7.87.77.67.5
Opzet7.98.07.67.9
Sluit aan bij behoefte7.87.87.47.7
Algemeen (locatie, catering, informatie en organisatie)7.77.97.68.3