VU Divosa Collegereeks 2019

Sinds de decentralisaties van 2015 is het veld van het sociaal domein nóg complexer geworden; het komt steeds vaker aan op improviseren, experimenteren en bijsturen. Fouten maken is hierbij onvermijdelijk. In de politiek, het maatschappelijk én wetenschappelijk debat krijgen die fouten onevenredig veel aandacht. Om met elkaar vooruit te komen is dat onterecht; blindstaren op falen belemmert het leren. Hoe dan wel? In de VU Divosa Collegereeks wordt samen met topwetenschappers ingegaan op de kunst van transformeren en het boeken van vooruitgang in het sociaal domein.

Thema van deze avond: het leren van goede en foute voorbeelden in bestuur, beleid en uitvoering.

De huidige tijd is complex en dynamisch. Fouten maken is onvermijdelijk en zelfs noodzakelijk. Maar waarom is er in het bestuur en de uitvoering dan zoveel angst voor onzekerheid en falen? En wat zien we over het hoofd als we ons vooral richten op (schijn)zekerheid, controle en handhaving?

Sprekers zijn prof. dr. Herman van Gunsteren, emeritus hoogleraar en prof. dr. Jan Hoogland, universitair hoofddocent

Meer informatie en aanmelden