VU Divosa Collegereeks 2019

Sinds de decentralisaties van 2015 is het veld van het sociaal domein nóg complexer geworden; het komt steeds vaker aan op improviseren, experimenteren en bijsturen. Fouten maken is hierbij onvermijdelijk. In de politiek, het maatschappelijk én wetenschappelijk debat krijgen die fouten onevenredig veel aandacht. Om met elkaar vooruit te komen is dat onterecht; blindstaren op falen belemmert het leren. Hoe dan wel? In de VU Divosa Collegereeks wordt samen met topwetenschappers ingegaan op de kunst van transformeren en het boeken van vooruitgang in het sociaal domein.

Thema van deze avond: De werkelijkheid als leidraad

Tijdens de eerste twee college-avonden is ingegaan op de complexiteit en dynamiek van de samenleving en dat het met zich mee brengt dat er fouten gemaakt kunnen en moeten worden. En dat we zoveel mogelijk van onze ervaringen in de werkelijkheid moeten (kunnen) leren. Hoe dat concreet in zijn werk gaat, is het onderwerp van deze avond. Wat zijn manieren om systematisch te leren van fouten en positieve ervaringen die bestuurders en professionals opdoen. Maar ook zeker: hoe kunnen we leren van de ervaringen van de cliënten, de burgers?

Meer informatie en aanmelden