VU Divosa Collegereeks 2019

Sinds de decentralisaties van 2015 is het veld van het sociaal domein nóg complexer geworden; het komt steeds vaker aan op improviseren, experimenteren en bijsturen. Fouten maken is hierbij onvermijdelijk. In de politiek, het maatschappelijk én wetenschappelijk debat krijgen die fouten onevenredig veel aandacht. Om met elkaar vooruit te komen is dat onterecht; blindstaren op falen belemmert het leren. Hoe dan wel? In de VU Divosa Collegereeks wordt samen met topwetenschappers ingegaan op de kunst van transformeren en het boeken van vooruitgang in het sociaal domein.

Thema van deze avond: burgers en cliënten betrekken

In een dynamische en complexe wereld is het van belang te weten hoe professionele praktijken uitpakken in het leven van individuele burgers. Steeds vaker worden burgers en cliënten daarom betrokken bij de ontwikkeling van beleid en diensten. Co-governance en co-productie heet dat in het jargon. Bekende termen, maar wat wordt er precies mee bedoeld en wat levert het op?

Meer informatie en aanmelden