VU Divosa Collegereeks 2019

Sinds de decentralisaties van 2015 is het veld van het sociaal domein nóg complexer geworden; het komt steeds vaker aan op improviseren, experimenteren en bijsturen. Fouten maken is hierbij onvermijdelijk. In de politiek, het maatschappelijk én wetenschappelijk debat krijgen die fouten onevenredig veel aandacht. Om met elkaar vooruit te komen is dat onterecht; blindstaren op falen belemmert het leren. Hoe dan wel? In de VU Divosa Collegereeks wordt samen met topwetenschappers ingegaan op de kunst van transformeren en het boeken van vooruitgang in het sociaal domein.

Thema van de avond: volle kracht vooruit, in kleine stappen

Herman Tjeenk Willink schreef bij zijn afscheid als vicevoorzitter van de Raad van State het essay ‘groter denken, kleiner doen’. Hij stelt daarin vast dat de bestuurlijke rationaliteit steeds zwaarder weegt bij de inrichting en doorontwikkeling van de samenleving. Daarmee wordt volgens hem te weinig aandacht besteed aan de verbindende kracht van instituties en organisaties. De vraag op deze afsluitende college-avond is of en hoe dit anders kan. Hoe deze trend te doorbreken, landelijk en lokaal?

Meer informatie en aanmelden