beleidsmakers, hoofden en directeuren Werk en Inkomen gemeenten

Praktijkroute

Laatst bijgewerkt op 04 juni 2019

De Praktijkroute is een extra toegangsroute om mensen met een arbeidsbeperking in het doelgroepregister van de banenafspraak op te nemen. 

Optimale verdienmodellen

Laatst bijgewerkt op 13 juni 2019

Gemeenten zorgen sinds 2015 voor uitvoering van de Participatiewet. Dit vraagt om fundamentele herziening van de uitvoeringspraktijk van de sociale zekerheid.

Experiment Regelluw

Laatst bijgewerkt op 12 mei 2019

De aanleiding voor het experiment Regelluw is het grote aantal verschillende en ingewikkelde regelingen, waarmee werkgevers te maken krijgen als zij mensen met een beperking in dienst willen nemen. Binnen het experiment Regelluw is in de arbeidsmarktregio Zwolle een aanpak ontwikkeld die de regelgeving en uitvoering voor werkgevers eenvoudiger maakt.

Wet werk en zekerheid (Wwz)

Laatst bijgewerkt op 11 maart 2019

De Wet werk en zekerheid versterkt de rechtspositie van flexwerkers. Ontslag wordt sneller, goedkoper en eerlijker. En de WW is er meer op gericht om mensen weer snel aan het werk te krijgen.

Abonneren op RSS - beleidsmakers, hoofden en directeuren Werk en Inkomen gemeenten