Nieuws uit den lande

Pagina's

17 mei 2018
16-05-2018 09:42 Op 15 mei heeft Koningin Máxima het nieuwe Social label Lab geopend aan de Tramkade in 's-Hertogenbosch. In het Werkwarenhuis is in een oude fabriek een nieuwe ruimte ontwikkeld, waar ontwerpers designproducten ontwikkelen die daarna in elkaar worden gezet door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  Samenwerking Weener XL Weener XL, werk- en ontwikkelbedrijf van de gemeente 's-Hertogenbosch, werkt al geruime tijd samen met Social label.
17 mei 2018
H'VELD-G'DAM Het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio's Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond is in april 2018 wederom afgenomen. De daling is iets meer dan het landelijk gemiddelde. Steeds meer mensen wisselen van beroep. Er zijn vacatures waar werkzoekenden op willen reageren, maar hier nog niet de juiste competenties voor hebben. Het Leerwerkloket kan mensen daarbij helpen en denkt mee hoe je een overstap naar een ander beroep met meer baankans kan maken.
17 mei 2018
In de clinch is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.  Met een arbeidsongeschiktheid van 45-55 procent kan Corry Heikant* prima zestien uur per week bij de gemeente Oosterhout werken. Maar als ze zich in 2014 met toegenomen klachten ziek meldt, verhoogt het UWV haar mate van arbeidsongeschiktheid naar 65-80 procent. Het UWV acht Heikant ongeschikt voor het werk dat ze nu verricht.
17 mei 2018
De vragen met betrekking  tot de AVG die nu beantwoord zijn, gaan over gegevens van raadsleden op de website en over het uitzenden van insprekers bij de raadsvergadering. Meerdere griffiers hebben gevraagd welke gegevens van raadsleden nu op de website mogen worden gepubliceerd. Van de AVG-helpdesk van de VNG kregen we het volgende antwoord: "Raadsleden zijn vertegenwoordigers van de bevolking, zij vervullen een publieke functie.
17 mei 2018
In de langdurige GGZ worden veel verschillende behandelmethodes of 'interventies' toegepast. Omdat het voor professionals soms lastig is het aanbod te overzien is het Erkenningstraject Interventies GGZ in het leven geroepen. Een gespecialiseerde commissie beoordeelt de kwaliteit van interventies die worden aangemeld. Bij een positief oordeel wordt een interventie opgenomen in de databank.
17 mei 2018
Werkgevers creëren vóór 2026 125.000 extra banen voor arbeidsbeperkten, zo is in 2013 afgesproken tussen het kabinet en sociale partners. Of een werknemer of sollicitant onder de doelgroep van de banenafspraak valt, weet een werkgever na raadpleging van het doelgroepregister van UWV. Staat de arbeidsbeperkte in dit doelgroepregister, dan kan de werkgever gebruikmaken van regelingen die het aanbieden van werk aan de arbeidsbeperkte aantrekkelijker maken.
17 mei 2018
Nieuwsbericht | 17-05-2018 | 16:58Hoe ziet ons werk er in de toekomst uit? Hoe kunnen we als samenleving hierop inspelen? Moeten we bijvoorbeeld meer inzetten op leren en ontwikkelen? Om goed beleid voor de arbeidsmarkt van de toekomst te kunnen maken, wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over deze vragen in gesprek. Tot vijftig mensen kunnen meepraten tijdens de bijeenkomst op woensdag 30 mei, in het gebouw van het ministerie van SZW aan Parnassusplein 5 in Den Haag.
16 mei 2018
Er bestaan veel regelingen waar werkgevers gebruik van kunnen maken als zij werknemers in dienst hebben die in het doelgroepenregister staan. Die regelingen gelden ook voor de mensen die u als werkgever wilt aannemen. Het uwv heeft al die regelingen op een rijtje gezet. Bekijk hier de Advieswijzer doelgroepregister op uwv.nl.
16 mei 2018
In vijf jaar tijd heeft het bedrijfsleven 25.000 vaste banen voor mensen met een arbeidsbeperking weten te creëren, terwijl de overheid in diezelfde tijdsspanne slechts 553 heeft gerealiseerd. Maar, zegt het Verbond Secterworwerkgevers Overheid (VSO), via uitzendbureaus en detachering zijn er nog eens 10.000 banen opgezet. Of dit aantal echter meetelt in de uiteindelijke cijfers, wordt komende zomer bekendgemaakt. Dat meldt Trouw.
16 mei 2018
De Algemene Rekenkamer heeft zware kritiek op de ICT-beveiliging van het Rijk. Van de elf ministeries hadden alleen Algemene Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid hun zaken op orde; dat is een verslechtering ten opzichte van het jaar ervoor, constateert de Rekenkamer op Verantwoordingsdag, de dag waarop wordt teruggekeken op de manier waarop het Rijk het geld heeft besteed.

Pagina's