Nieuws uit den lande

Pagina's

22 januari 2019
Het CBS-jaarverslag over integratie 2018 beschrijft de mate van convergentie tussen mensen met een migratieachtergrond en autochtone Nederlanders. CBS onderzocht de verschillen en overeenkomsten en de mate waarin de twee groepen dichter bij elkaar zijn gekomen. Hoofdstuk 3 gaat in op de sociaaleconomische en arbeidsmarktpositie. Personen met een niet-westerse achtergrond werken vaker in flexibele arbeidsovereenkomsten. Dit geldt vooral voor de werkzame tweede generatie.
22 januari 2019
Speciale gast was Maarten Schurink, Secretaris-Generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Hij gaf een toelichting op 'NL Digibeter', de Agenda Digitale Overheid, waarvan ook de VNG een groot deel voor zijn rekening neemt. De commissie vroeg in het bijzonder aandacht voor de onderwerpen digitale inclusie en laaggeletterdheid bij overheidsdienstverlening: denk bijvoorbeeld aan instructievideo's in plaats van tekst.
22 januari 2019
Nationale ombudsman Reinier van Zutphen ontvangt geregeld signalen van mensen over problemen met beschut werk. Om beter zicht te krijgen op de aard en omvang van de problemen, roept Van Zutphen op om knelpunten bij hem te melden. De ombudsman verwacht eind 2019 het onderzoek af te ronden. Van Zutphen: 'Ik maak mij zorgen over de kwetsbare mensen die meer begeleiding en aanpassing van hun werkplek nodig hebben. Het gaat om mensen die niet snel aan de bel trekken als er problemen zijn.
22 januari 2019
Divosa dringt er bij Kamerleden op aan om het debat over de taaleis en tegenprestatie vooral te voeren op basis van de huidige wetgeving. Bij beide onderwerpen ligt begripsverwarring op de loer. Taaleis Divosa vindt het van groot belang dat mensen de Nederlandse taal machtig zijn. Dat de Wet taaleis ervan uitgaat dat mensen - binnen hun mogelijkheden - hun uiterste best doen om de Nederlandse taal te leren, vindt Divosa dan ook niet meer dan logisch.
22 januari 2019
De werkgelegenheid groeide tussen april 2017 en april 2018 met 2,6%, zo blijkt uit de provinciale werkgelegenheidscijfers. Fryslân kende niet eerder zoveel banen: 297.035. Dit zijn 7410 meer dan een jaar eerder. In Leeuwarden groeide het aantal banen in de horeca flink. Grootst aantal banen kwam er bij in de bouw- en in de handelssector: samen bijna 2500. Gedeputeerde Sander de Rouwe: "Deze werkgelegenheidscijfers zijn goed nieuws, het gaat weer goed met de Friese economie.
22 januari 2019
Geef alle jongeren met een chronische aandoening een kans op de arbeidsmarkt met de no-riskpolis! Met die boodschap overhandigden het Jongerenpanel Zorg én Perspectief en Emma at Work op 22 januari onder grote belangstelling een petitie aan de Kamerleden van de Tweede Kamercommissie SZW.
22 januari 2019
Brief van staatssecretaris Van Ark (SZW) aan de Tweede Kamer over de berichtgeving in de media over de beoordeling van het recht op een Wajong2015-uitkering door UWV. De beantwoording van twee sets schriftelijke vragen over hetzelfde thema, ingediend door de leden Renkema en Smeulders (GroenLinks) respectievelijk het lid Jasper van Dijk (SP), zijn eveneens bijgevoegd. In het betreffende artikel wordt gerefereerd aan een interne rapportage van UWV uit 2016.
23 januari 2019
Delen DelenDelen op FacebookDelen op TwitterDelen op LinkedIn Algemeen overleg: "Participatiewet"Deze vergadering moet nog plaatsvinden Download 3e Herziene convocatie algemeen overleg Participatiewet - 23 januari 2019, 14.00-17.00 uur (agendapunt toegevoegd) T. van Ark staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 34352-128 Brief regering d.d. 1 oktober 2018 - T.
21 januari 2019
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara van Ark, heeft een probleem. Het lukt het de overheid niet om de 25.000 beloofde banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Ook blijken gemeenten niet allemaal mee te werken. Gelukkig loopt de 100.000-banenafspraak door werkgevers in het bedrijfsleven wel volgens plan. Ondernemers doen echt hun best om ook de 'moeilijke doelgroepen' weer aan het werk te krijgen.
21 januari 2019
Redactie Publiek Denken, 21 jan 2019Gemeenten willen snel reageren op de veranderende arbeidsmarkt, zich goed presenteren als aantrekkelijk werkgever en de juiste mensen aantrekken voor het vele interessante werk dat er is.

Pagina's