Nieuws uit den lande

Pagina's

17 augustus 2017
Het UWV vermeld dat in totaal het aantal WW-uitkeringen afnam met 188 af naar 25.480. Deze daling van 1,4% is lager dan de landelijke daling van 2,1%. De regionale verschillen in de WW-daling zijn in juli beperkt. Van de drie Noord-Hollandse arbeidsmarktregio's laat Noord-Holland Noord met 1,6% de sterkste afname zien. In Zuid-Kennemerland en IJmond was de daling 1,3% en in Zaanstreek-Waterland 1,2%. Ten opzichte van een jaar geleden is de daling in Noord-Holland Noord 12,7%.
17 augustus 2017
In meeste sectoren In Rijk van Nijmegen daalt de WW in juli 2017 verder en blijft daarmee iets boven het landelijk gemiddelde. De WW daalt in de meeste sectoren. Door seizoensinvloeden stijgt de WW in het onderwijs. WW in Rijk van Nijmegen daalt en blijft iets boven het landelijke gemiddelde In juli verstrekte UWV 7.077 WW-uitkeringen aan inwoners van arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen. Ten opzichte van juni is dit een daling van 0,8% (-55 uitkeringen).
17 augustus 2017
Assen - Het aantal inwoners in Drenthe met een WW-uitkering is in juli verder gedaald. Door het aanhoudende economisch herstel verliezen minder mensen hun baan en vinden WW'ers weer vaker werk. In het onderwijs stijgt de WW tijdelijk in verband met het einde van het schooljaar. Desondanks is de kans op werk in deze sector toegenomen. Met name vacatures voor docenten exacte vakken, talen en techniek/ICT zijn voor scholen moeilijk te vervullen. Eind juli telde Drenthe 12.009 WW-uitkeringen.
17 augustus 2017
Laborijn is dinsdag 15 augustus gestart met een Werkacademie, waar werken en leren gecombineerd en integraal wordt aangeboden. Daarmee biedt Laborijn werkzoekenden voortaan nog meer maatwerk bij hun zoektocht naar een baan. Deelnemers aan de Werkacademie zijn werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. In de Werkacademie worden zij uitgedaagd om (weer) de leiding te nemen in zijn/haar eigen leven met als einddoel: werk en economische zelfstandigheid.
17 augustus 2017
Gemeenten konden de afgelopen periode een aanvraag indienen om te experimenteren met de Participatiewet (zie eerder bericht ).Van enkele gemeenten is die inmiddels toegekend. Bij de aanvragen van de gemeenten Utrecht en Amsterdam is discussie ontstaan omdat er van de deelnemende clienten geen tegenprestatie wordt verwacht.
17 augustus 2017
Deze zomer bleek dat de sector Overheid en Onderwijs de doelstelling 2016 van de banenafspraak niet hebben gehaald (zie eerder bericht). Het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) laat weten dat overheidswerkgevers eraan hechten dat er banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Wel vragen de overheidswerkgevers aandacht voor een enkele knelpunten die de realisatie in de weg staan. In een brief vragen zij informateur Gerrit Zalm om de oorspronkelijke afspraken te herzien.
17 augustus 2017
In juli neemt de WW in Groningen verder af. Door het aanhoudende economisch herstel verliezen minder mensen hun baan en vinden WW'ers weer vaker werk. In het onderwijs stijgt de WW tijdelijk in verband met het einde van het schooljaar. Desondanks is de kans op werk in deze sector toegenomen. Met name vacatures voor docenten exacte vakken, talen en techniek/ICT zijn voor scholen moeilijk te vervullen. Eind juli telde Groningen 13.213 WW-uitkeringen. Dat is 4,4% van de beroepsbevolking.
17 augustus 2017
Gouda - De WW in Midden-Holland neemt verder af, maar voor secretaresses blijft de arbeidsmarkt lastig. Minder dan de helft van de secretaresses gaat na ontslag weer aan het werk in dezelfde functie. Het werkhervattingspercentage na twaalf maanden blijft voor secretaresses en administratief medewerker secretariaat  achter bij dat voor alle beroepen in de regio. In Midden-Holland gaan 144 WW-uitkeringen naar mensen die op dit niveau in deze richting naar werk zoeken. In Gouda stonden in juli 1.
17 augustus 2017
Ook in Dordrecht daalt het aantal WW-uitkeringen verder, in lijn met de landelijke trend. Dordrecht doet het in dat opzicht zelfs iets beter. De afgelopen maand is het aantal uitkeringen gedaald met 2.4% tegen 2.1% over geheel Nederland. Daarmee is Dordrecht nog niet het beste jongetje van de klas binnen de Drechtsteden. In Alblasserdam ging het cijfer zelfs met 6.2% omlaag. Maar vergeleken met vorig jaar is de daling in Dordrecht 16.5%.
17 augustus 2017
Bent u werkgever of ondernemer in de gemeente Bunschoten of regio Amersfoort en op zoek naar personeel? Heeft u een vraag over sociaal ondernemen of de scholing van uw personeel? U kunt hiervoor kosteloosterecht bij het Werkgeversservicepunt regio Amersfoort. Het Werkgeversservicepunt (Wsp) is een samenwerking tussen gemeenten in de arbeidsmarktregio Amersfoort, UWV en partners en helpt u graag op weg met kosteloos advies, werving en selectie.

Pagina's