Nieuws uit den lande

Pagina's

18 oktober 2017
Voor sommige artikelen is een login nodig. Federatie Opvang , Kenniscentrum Phrenos en de Landelijke Cliëntenraad nodigen u uit voor een bijeenkomst over IPS (Individuele Plaatsing en Steun) op maandag 4 december 2017 om 13.00 uur in Amersfoort. We zien dat het lastig is om mensen vanuit de opvang aan regulier werk te helpen. IPS is een uit de Verenigde Staten afkomstige interventie, oorspronkelijk ontwikkeld om mensen met een ernstige psychische aandoeningen aan regulier werk te helpen.
19 oktober 2017
Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 21 duizend per maand toegenomen, meldt het CBS. In september hadden in deze leeftijdsgroep ruim 8,6 miljoen mensen betaald werk. Bijna 4,3 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Onder hen waren 422 duizend mensen die aangaven recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn.
17 oktober 2017
'We hebben niets aan een lijst met beproefde aanpakken, als we niet weten wanneer we wat moeten toepassen.' Dat schrijft Marcel van Druenen, projectleider Vakmanschap bij Divosa in de nieuwste editie van Sociaal Bestek. Hij pleit voor een routekaart die uitvoerend professionals kan gidsen in de begeleiding van werkzoekenden naar 'duurzame uitstroom naar werk'.  De route naar werk begint bij het in kaart brengen van kansen, mogelijkheden en beperkingen van de werkzoekende.
17 oktober 2017
Bijzondere aan 'Baangericht' is dat er sprake is van een samenwerkingsverband met uitzendorganisatie Randstad. Klantmanagers van Werk en Inkomen werken letterlijk zij aan zij met intercedentes van Randstad. Ze delen hun kennis van sociale wetgeving en de arbeidsmarkt met elkaar en gebruiken elkaars database met vacatures. Door op die manier de krachten te bundelen verwacht gemeente Almere meer kansen te kunnen bieden en uiteindelijk meer mensen aan het werk te helpen.
18 oktober 2017
De Amsterdamse aanpak van werkloosheid onder ouderen werpt vruchten af. In de periode januari tot september 2017 zijn er 702 oudere werkzoekenden naar werk begeleid. Door: ANP 18 oktober 2017, 07:18 In dezelfde periode vorig jaar waren dat er nog 555. Uit cijfers van het UWV over de arbeidsmarkt bleek deze week nog dat het voor oudere werkzoekenden moeilijk is om zelf een baan te vinden. De gemeente Amsterdam begon eerder met een speciale aanpak om werkloosheid onder 50-plussers tegen te gaan.
16 oktober 2017
Mensen die bijstand aanvragen in Apeldoorn worden wel degelijk goed en snel geholpen. Dat stelt de gemeente in reactie op conclusies uit een rapport van de Nationale Ombudsman. In dat rapport wordt Apeldoorn genoemd als één van twaalf gemeentes waar bijstandsaanvragers te lang moeten wachten...
16 oktober 2017
De economie groeit en het aantal banen neemt toe. Niet alleen op landelijk niveau, maar in alle regio's van Nederland groeit het aantal banen. UWV verwacht dat in 2017 het aantal werknemersbanen met 183 duizend (+2,3%) groeit en in 2018 nog eens met 150 duizend (+1,8%). Dit zijn de nieuwste verwachtingen van UWV gebaseerd op recente cijfers van CPB.
16 oktober 2017
De werkgelegenheid in Nederland gaat waarschijnlijk harder vooruit dan eerder gedacht. Uitkeringsinstantie UWV heeft haar prognoses voor de banengroei flink opgeschroefd, na het krachtige economisch herstel dat ons land recent liet zien. Voor heel 2017 wordt nu gerekend op 183.000 extra banen, oftewel zo'n 2,3 procent groei. In 2018 komen daar dan nog eens 150.000 banen bij (plus 1,8 procent). Eerder ging het UWV nog uit van een toename van ruim 225.000 banen verspreid over deze twee jaar.
16 oktober 2017
De werkgelegenheid in de regio Haaglanden groeit dit jaar en volgend jaar met 15.000 banen. Het aantal WW-uitkeringen zal hierdoor dalen. Op basis van cijfers van het Centraal Planbureau verwacht het UWV dat het aantal banen voor werknemers in 2018 uitkomt op 440...
13 oktober 2017
DRECHTSTEDEN • De arbeidsmarkt in de Drechtsteden verbetert: de werkgelegenheid blijft aantrekken, het aantal vacatures groeit en de werkloosheid krimpt. Ook wordt de arbeidsmarkt steeds flexibeler en hebben technologische veranderingen hun weerslag op de arbeidsmarkt. Nieuwe beroepen en banen ontstaan, terwijl er ook werk verdwijnt en andere, vaak hogere, eisen worden gesteld aan bestaande banen. Vooral in het middensegment dreigen door de technologische vooruitgang banen te verdwijnen.

Pagina's