Nieuws uit den lande

Pagina's

21 maart 2018
Deze analyse en de vernieuwingsagenda sluiten perfect aan bij het volhardende pleidooi van patiënten- en gehandicaptenorganisaties om bij de uitvoeringspraktijk in het sociaal domein veel nauwer samen op te trekken met mensen met een beperking of chronische ziekte en hun vertegenwoordigende organisaties. Veel gemeenten werken gelukkig nu wel hard aan het uitwerken van thema's uit het VN-verdrag Handicap, bijvoorbeeld als het gaat om het verbeteren van de fysieke toegankelijkheid.
21 maart 2018
Dagvoorzitter Hans Etman en wethouder Gerard van den Hengel openden de middag. Rob Witjes presenteerde de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt in Nederland, in de regio FoodValley en in Barneveld. Een voorbeeld van sociaal ondernemen werd onder de aandacht gebracht en een presentatie van 3 werkzoekenden die zo aan de slag kunnen. Wethouder Gerard van den Hengel kijkt terug op een succesvolle interactieve bijeenkomst waarbij inclusief ondernemen op de kaart werd gezet.
21 maart 2018
Op vrijdagmiddag 6 april vindt het symposium 'Inclusieve Innovatie van Arbeid' en de oratie van professor dr. Roland Blonk plaats. Op Tilburg University wordt 6 april de laatste stand van zaken van enkele op inclusie gerichte innovaties gedeeld. Voor de betekenis daarvan op het arbeidsdeskundig vak en de relatie mens-arbeid is ook aandacht.
21 maart 2018
'Er ligt een grote opgave voor gemeenten op allerlei terreinen, maar één van de grootste is misschien wel om de lokale arbeidsmarkt beter te laten functioneren'. Dat zei Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW vanmorgen bij BNR Zakendoen in een speciale verkiezingsuitzending over de gemeenteraadsverkiezingen. Volgens De Boer is de ondersteuning bij het vinden van mensen per gemeente totaal verschillend georganiseerd. 'Dat helpt ondernemers niet.
21 maart 2018
Bij de komende formatie van de colleges moeten de ambities van het VN-verdrag Handicap en de inclusieve samenleving écht vorm krijgen. Vier burgemeesters en wethouders deden gisteren deze oproep aan het adres van Hugo de Jonge, minister van VWS en Jantine Kriens, directeur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).   Na de verkiezingen gaan de politieke partijen in de gemeenten met elkaar gaan onderhandelen over de plannen voor de komende vier jaar.
21 maart 2018
De Amsterdamse gemeenteraad is akkoord gegaan met een herinrichting van de sociale werkvoorziening (Sw). Daarvoor wordt een samenwerkingskoepel opgericht samen met het bedrijfsleven en sociale firma's. De gemeente wil zo de sociale werkvoorziening beter in lijn brengen met de Participatiewet en de afbouw van rijksfinanciering voor de Sw.De rol van de gemeente zal vooral zijn om inwoners naar het best passende werk te begeleiden en via aanbestedingen werkgelegenheid voor de doelgroep te creëren.
21 maart 2018
Werkgevers in Noord-Holland Noord behoren landelijk gezien tot de koplopers in het creëren van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
20 maart 2018
Het nieuws in het kort: Werkgevers die gehandicapten in dienst hebben, zijn in meerderheid tegen het plan van het kabinet-Rutte III om deze werknemers minder te betalen dan het minimumloon. Ruim 70 procent vindt die verandering 'onwenselijk'. Dat blijkt uit een enquête in opdracht van de landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid Cedris, die deze dinsdag wordt gepubliceerd.
20 maart 2018
Vakmanschap gaat over beter worden in je werk, maar wat is 'beter'? Van oudsher gaat het over zo effectief en efficiënt mogelijke dienstverlening leveren, wat je kunt ontdekken met gedegen effectiviteitsonderzoek. Hans Bosselaar (senior onderzoeker, VU) zet daar in een artikel in Sociale Vraagstukken een ander geluid tegenover. Volgens hem is de maatschappij te complex geworden om te zoeken naar de heilige graal van dé effectieve interventie.
20 maart 2018
In het kader van '90 jaar Ecorys' organiseert Ecorys Nederland op 26 april een nieuwe kennissessie over de huidige en toekomstige uitdagingen op de arbeidsmarkt. Daarbij zijn voor u twee interessante sprekers uitgenodigd, die zich bereid hebben verklaard om hierop vanuit hun eigen rol en perspectief te reflecteren. Deze sprekers zijn Peter Brouwer (werkzaam bij Start Foundation) en Desiree Curfs (directeur van Stroomopwaarts MVS). Deze kennissessie zal in het kantoor van Ecorys plaats vinden.

Pagina's