Nieuws uit den lande

Pagina's

19 juli 2018
De Opstartfabriek ondersteunt bij zoektocht middels begeleidingstraject op maat Per jaar verdampen in Nederland tienduizenden banen door vergrijzing en gebrek aan overname van goedlopende ondernemingen. Zonde en hoog tijd om daar een stokje voor te steken, vinden Hans Houweling, Onno Makor en Cornelis Los.
19 juli 2018
GRONINGEN - Het aantal WW-uitkeringen in Groningen neemt in juni opnieuw fors af. De aanhoudende daling van de WW zorgt op steeds meer plekken voor moeilijk vervulbare vacatures. Werkgevers zoeken naar manieren om vacatures toch vervuld te krijgen en kiezen daarbij vaker voor scholing van werkzoekenden. Opnieuw forse daling WW-uitkeringen Eind juni telde Groningen 9.945 WW-uitkeringen. Dat is 3,3% van de beroepsbevolking.
18 juli 2018
Inloggen Lid worden/Aanmelden | Nieuwsbrief | Contact | Sitemap | Zoeken Home De Arbeidsdeskundige Kennis Actueel Evenementen Vereniging NVvA AKC Actueel Nieuws Midden-Utrecht zet onder meer IPS in om psychisch beperkten aan het werk te helpen Terug naar het overzicht actueel 18 juli 2018 Midden-Utrecht zet onder meer IPS in om psychisch beperkten aan het werk te helpen De arbeidsmarktregio Midden-Utrecht heeft een plan van aanpak 'Werk Herstelt' gelanceerd om mensen met een ernstige psychische
18 juli 2018
Werkgevers zijn er lang niet altijd van op de hoogte dat zij het loon van een zieke werknemer niet hoeven door te betalen als diegene een arbeidsbeperking heeft. Wanneer de werknemer ziek wordt, betaalt het UWV de loonkosten. Bedrijven hebben hierdoor geen hoge kosten door het aannemen van iemand met een arbeidsbeperking. Dit meldt Trouw.
18 juli 2018
Maandag 16 juli 2018 Divosa gaat met tien organisaties samenwerken om mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen in de zorg. Daarmee willen de organisaties de afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen voor mensen die kunnen werken en het personeelstekort in de zorgsector verminderen. Daartoe tekenden zij vandaag een intentieverklaring. Tot eind 2022 zijn ongeveer 100 tot 125 duizend extra medewerkers nodig in de sector Zorg en Welzijn.
18 juli 2018
Naar Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg 18 juli 2018 De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) is uiteraard geen nieuw onderwerp op de VNG-website. Nieuw is wel een apart dossier over de (aanstaande) Wvggz met onder meer veelgestelde vragen over de invoering van deze wet, de opvloger van de Wet bopz. De Wvggz biedt handvatten om meer ambulant hulp te bieden aan mensen met geestelijke problemen die niet vrijwillig in zorg gaan of die in een crisis raken.
19 juli 2018
De Wet banenafspraak quotum arbeidsgehandicapten wordt vereenvoudigd en er komen meer personen bij voor wie de doelgroep banenregister open komt (zoals leerlingen van het praktijkonderwijs of personen die een jobcoach bij het werk nodig hebben om nog het wettelijk minimumloon te kunnen verdienen). De verwachting is dat het quotum voorlopig nog niet in werking treedt. De staatssecretaris heeft gezegd dat de marktsector ver voor loopt, maar de overheidssector loopt achter.
17 juli 2018
Langer doorwerken. Langzaam maar zeker begint iedereen te wennen aan het idee. We worden steeds ouder, en de AOW wordt anders onbetaalbaar. Jij hebt makkelijk praten achter je bureau, zeggen mensen die zwaar werk doen. Vaak hebben zij minder opzij kunnen zetten voor hun pensioen, en zijn ze afhankelijk van de AOW. De kwestie: langer doorwerken heeft meer dimensies, mogelijkheden en invalshoeken. Een overzicht.
17 juli 2018
Naar Participatiewet 17 juli 2018 Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het jaarrapport Wsw-statistiek 2017 gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de gemiddelde realisatie van het aantal arbeidsjaren iets boven de verwachting ligt dan bij invoering van de Participatiewet. Omdat het macrobudget voor de uitvoering van de Wsw meerjarig vastligt, betekent dit dus dat het budget dat gemeenten per arbeidsjaar ontvangen ook iets lager is.
16 juli 2018
Vrijdagmiddag maakten directeuren en managers van het Werkgevers Servicepunt NHN de Klim naar de hemel bij de Grote Kerk in Alkmaar. Ze deden dit om het totaal aantal gerealiseerde banen aan wethouder en RPA-voorzitter Elly Konijn-Vermaas te presenteren. Op het eerste plateau van de Klim kreeg de wethouder een bord aangereikt met daarop het aantal gerealiseerde banen: 1705 banen. Met dit aantal is de banenafspraak ruimschoots behaald.

Pagina's