Nieuws uit den lande

Pagina's

13 november 2018
Begeleiding en coaching. Dat lijkt haast wel het thema van deze nieuwsbrief. Niet vooropgezet. Maar dat dit begrippenpaar zo vaak naar voren komt, geeft aan hoe belangrijk het is. De regio Zeeland wordt belicht, inclusief het werkbezoek dat ambassadeur Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV, daar onlangs bracht. De tijd nemen om draagvlak te bouwen en tot een duurzaam plan te komen, ook voor na de projectperiode, dat is kenmerkend voor de regio. Plus veel aandacht voor begeleiding.
13 november 2018
Lucille Werner Foundation en Everyday Heroes zijn een campagne gestart om aandacht te vragen voor een inclusieve arbeidsmarkt. Hiervoor zijn billboards met daarop opvallende tegenstellingen ingezet.  De samenwerking is tot stand gekomen omdat de organisaties zich inzetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen zij door werknemers met een arbeidsbeperking te helpen met een specifieke opleiding, een rijbewijs of fiets.
13 november 2018
In dit rapport worden de uitkomsten beschreven van het onderzoek naar de uitgaven aan bijzondere bijstand die in 2017 door gemeenten zijn gedaan. De uitgaven aan bijzondere bijstand zijn gedetailleerd naar cluster bijzondere bijstand. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).
13 november 2018
Geen snelle slagen maar een duurzame aanpak voor de toekomst. Op basis van dit uitgangspunt heeft Zeeland een plan opgesteld voor het versterken van de verbinding tussen GGZ en arbeidsmarkt, met zes concrete acties. Komend jaar starten proeftuinen voor lifecoaches en (in de herkansing) IPS. Tijd genomen voor draagvlak "Nadat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een eenmalige subsidie op basis van de impulsregeling verleende, hebben wij de tijd genomen om draagvlak te creëren.
13 november 2018
Werk is de beste zorg. Dat is het motto waarmee Drechtsteden en GGZ-organisatie Yulius samenwerken. Zorgverzekeraar VGZ is daar nauw bij betrokken, sterker: zij waren de aanjager van de samenwerking, enkele jaren voordat de stimuleringsregeling in de meeste andere arbeidsmarktregio's die rol vervulde. In een workshop tijdens de leerbijeenkomst van 1 november jl. te Woerden vertelt regionaal projectleider Lenne van de Merwe over de Drechtstedelijke aanpak en deelt zij tips en lessen.
14 november 2018
De gemeente wil meer mensen aan het werk krijgen. Het liefst een betaalde baan, bij een reguliere werkgever. Een baan geeft voldoening, ritme en brood op de plank! In het nieuwe re-integratie en participatiebeleid kiest de gemeente voor meer focus en persoonlijke aandacht en contact. Wethouder Stemerdink: "We kijken beter naar wat past en werkt voor verschillende werkzoekenden. Op die manier willen we meer mensen aan een baan helpen.
14 november 2018
De werkgelegenheid is in het derde kwartaal verder gegroeid. Het aantal banen nam opnieuw toe, evenals het aantal openstaande vacatures. De werkloosheid daalde verder.
13 november 2018
Het project 'Toegang tot het sociaal domein voor mensen met een licht verstandelijke beperking' is de winnaar van de innovatieprijs Handhaving en Toezicht. Bij dit project testten ervaringsdeskundigen hoe de dienstverlening van gemeenten aan mensen met een licht verstandelijke beperking beter kan. Met als resultaat een speciale website: www.toegangsociaaldomein.nl.
13 november 2018
Lokale autonomie was leidend bij de decentralisaties in het sociaal domein. Maar na bijna vier jaar wordt het tijd resultaten van gemeenten beter onderling te vergelijken, vindt de Algemene Rekenkamer. Een nieuwe tool helpt daarbij. Niet langer verzuipen in de informatie Samen met gemeenten, parlement en kabinet moet worden vastgesteld welke gegevens nodig zijn om voortgang en resultaten van de decentralisaties sociaal domein in beeld te krijgen.
09 november 2018
Uit het onderzoek van de Inspectie SZW 'Aan het werk, voor hoelang', blijkt dat veel jonge arbeidsbeperkten aan een baan komen, maar vervolgens vaak weer uitvallen.De focus in de dienstverlening van UWV en gemeenten ligt meer op het aan het werk helpen dan het aan het werk houden van jongeren met een arbeidsbeperking. Er blijkt nog te weinig aandacht te zijn voor de randvoorwaarden van een duurzame plaatsing.

Pagina's