Nieuws uit den lande

Pagina's

16 mei 2019
In Midden-Holland daalt het aantal WW-uitkeringen in april met 0,8% veel minder sterk dan landelijk. Er waren hier in het vierde kwartaal van 2018 in totaal 1.432 banen voor personen uit het doelgroepenregister. Dat is bijna een achtste meer dan een jaar eerder. UWV ondersteunt werkgevers met het bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie en bemiddeling van werkzoekenden met een Wajong-uitkering. Eind april 2019 verstrekte UWV 2.485 WW-uitkeringen in Midden-Holland.
16 mei 2019
Aanpak 50-plus van gemeente Amsterdam en Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP) beginnen vandaag een campagne om werkzoekende 50-plussers te matchen met werkgevers. 'Ontdek de 50plus' laat potentiële werkgevers in de regio Amsterdam zien dat persoonlijke kwaliteiten en ervaring van werkzoekende 50-plussers belangrijker zijn dan hun huidige leeftijd. Rode draad in de campagne is het 'geboortejaar' van het specifieke talent van de werkzoekende, dat dient als kwaliteitsstempel.
16 mei 2019
16 mei 2019 In de gemeente Heerlen zijn in 2018 bijna 1.000 bijstandsgerechtigden aan het werk gegaan. Daarvan kregen er 514 een full-time baan, 425 mensen vonden een part-time baan of gingen als zzp'er aan de slag. In 2018 hadden 317 mensen minder een uitkering dan in het jaar daarvoor. Daardoor bespaarde de gemeente Heerlen in 2018 ruim 3,6 miljoen euro op bijstandsuitkeringen. Verreweg de meeste mensen vonden een baan in de zorg. Ongeveer 10 procent van alle plaatsingen.
16 mei 2019
Je werkweek inkorten om één dag vrijwilligerswerk te doen? Samenvijf detacheert professionals en draait op voor de kosten van de vijfde dag. ,,Het idee is dat als je een werkweek hebt met meer variatie en zingeving, je ook meer energie krijgt", zegt eigenaar en mede...
16 mei 2019
FRYSLÂN -Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in april af. Vooral vanuit technische beroepen zijn er minder WW-uitkeringen. Dit komt omdat er meer werk is in de bouw. Niet alle sectoren bieden goede kansen op werk. Werkzoekenden kunnen hun kansen verbeteren door over te stappen naar een andere sector. Het Regionaal contactpunt Zorg en Welzijn adviseert bij een overstap naar de zorg.   In Friesland daalt aantal WW-uitkeringen in april Eind april telde Friesland 10.633 WW-uitkeringen.
16 mei 2019
In april is het aantal WW-uitkeringen in West-Friesland verder gedaald. Gemiddeld bedroeg de daling in de regio 5,4%. Daarmee daalde het aantal uitkeringen in de regio sterker dan landelijk (-3,8%). In Medemblik was de WW-daling het sterkste (-7,6%), gevolgd door Enkhuizen (-6,3%) en Drechterland (-5,8%). In Hoorn (-3,6%) daalde het aantal uitkeringen het minste. In de gehele arbeidsmarktregio Noord ...
16 mei 2019
WOUDENBERG In de regio Amersfoort zijn eind 2018 in het kader van de Banenafspraak 1.136 extra banen gerealiseerd, dat zijn er veel meer dan beoogd. Dat meldt het UWV. Gemeenten, UWV en sociale partners hadden in het samenwerkingsverband Regionaal Werkbedrijf Amersfoort afgesproken om 797 extra banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. In de regio Amersfoort daalde in april het aantal WW-uitkeringen met 2,0%.
16 mei 2019
In Heerlen hebben duizend mensen die in de bijstand zaten het afgelopen jaar een baan gevonden. Dat heeft de gemeente Heerlen ruim 3,6 miljoen euro bespaard. Er waren ongeveer 320 mensen minder die een uitkering hadden in 2018. Projecten Meer dan de helft van de uitstromers heeft een full-time baan en 425 mensen gingen part-time of als zzp'er aan de slag. De meeste mensen vonden een baan in de zorg. In Heerlen lopen twee projecten die werklozen helpen om aan een baan te komen.
16 mei 2019
Al vijftig jaar zetten zij zich in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Soweco viert dit jaar haar jubileum. Het bedrijf waar mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking aan het werk worden geholpen werd in 1969 opgericht. Daarmee werd uitvoering gegeven aan de Wet sociale werkvoorziening. Geschreven door Fieke van den Esschert Journalist Nu, 50 jaar later, wordt daar nog steeds aan voldaan.
16 mei 2019
Toegenomen vraagHet gaat allemaal om de budgetten voor de uitvoering van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U kunt dan bijvoorbeeld denken aan de kosten die gemaakt worden als een kind hulp nodig heeft omdat er thuis problemen zijn. Of een inwoner met een lichamelijke beperking aanpassingen in huis nodig heeft. De vraag naar zorg is in Culemborg de afgelopen jaren toegenomen. Terwijl de rijksbijdrage is afgenomen.

Pagina's