Nieuws uit den lande

Pagina's

22 juni 2017
Gemeenten maken sociale werkvoorziening toekomstbestendig STICHTSE VECHT > De zes colleges van B&W van de gemeenten Nieuwegein, Lopik, IJsselstein, De Ronde Venen, Vianen en Stichtse Vecht hebben een voorstel vastgesteld voor het in eigen hand organiseren van werk en detachering van Wsw-werknemers. In het voorstel wordt toestemming gevraagd aan de gemeenteraden voor het opheffen van de zogenoemde Gemeenschappelijke Regeling PAUW Bedrijven.
22 juni 2017
TIEL Marc Hendriks, lid van de Raad van Bestuur van Ziekenhuis Rivierenland, ziet duidelijk meerwaarde in de samenwerkingsovereenkomst met Werkzaak en UWV. ,,Het past uitstekend bij onze visie: we willen geworteld zijn in de samenleving. Bovendien zijn we de grootste werkgever in de omgeving en voelen we een maatschappelijke verantwoordelijkheid, ook voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
22 juni 2017
LEEUWARDEN - Elf bedrijven uit Friesland, Groningen en Drenthe gaan samenwerken op de regionale arbeidsmarkt en verenigen zich in Mobiliteitsnetwerk Noord Nederland. Binnen het netwerk wordt samen met bedrijven, onderwijsinstellingen en de regionale overheden gezocht naar oplossingen op het gebied van vraag en aanbod op de moderne arbeidsmarkt. De ambitie is om te groeien naar meer dan honderd bedrijven.
22 juni 2017
nieuwsbericht - don, 22/06/2017 - 11:00 Participatiewet en WMO - latrelatie of huwelijk? Met de invoering van de Participatiewet moeten steeds meer mensen  met een beperking aan het werk bij bedrijven. In de serie korte filmpjes 'Uit het hart' vertellen medewerkers hoe zij hun nieuwe collega's ervaren.  Zij zijn werkzaam bij o.a. Albert Heijn, de Hoogovens en het Openbaar Ministerie. Dit is de eerste aflevering uit een serie van zes, een initiatief van Enspiratie en Instituut Gak.
22 juni 2017
In de Werkplaatsen Sociaal Domein werken zorg- en welzijnsorganisaties, hogescholen, gemeenten en burgers aan een inclusieve samenleving waarin iedereen mee mag en kan doen. Op 8 november komen zij bij elkaar om ervaringen en kennis te delen. De Werkplaatsen Sociaal Domein doen praktijkgericht onderzoek, ontwikkelen werkvormen of methodes en leveren een bijdrage aan deskundigheidsbevordering.
22 juni 2017
Inspectie SZW heeft onderzoek gedaan naar de staat van eerlijk werk in Nederland. Uit het gepubliceerde rapport blijkt dat vooral aan werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt risico lopen op onderbetaling. Inspectie SZW deed onderzoek naar hoe het met eerlijk werk is gesteld in Nederland en trekt de conclusie dat een deel van de werkgevers probeert om stelselmatig de kosten van de arbeid te verlagen.
22 juni 2017
22-06-2017 -  De VGN benadrukt dat een Participatiewet belangrijk is om mensen met een beperking de arbeidsmarkt op te helpen en motiveren. Momenteel buigt de Tweede Kamer zich over deze wet. Er zijn een paar initiatieven die scholing op maat aanbieden, zoals de Academie voor Zelfstandigheid. Een structurele financiering is echter nog niet overal vanzelfsprekend. Daarom pleit de VGN voor een landelijke regeling die jongeren helpt om zich te ontwikkelen.
22 juni 2017
HEERENVEEN - Gemeente Heerenveen werkt aan een kort en zakelijk privacybeleid met als uitgangspunt een integrale aanpak. Het beleid gaat in op borgen van privacy door professionals waaronder medewerkers en partners en omvat regels en procedures, maar niet meer dan strikt noodzakelijk. Sinds 2015 hebben gemeenten taken op het gebied van zorg, jeugd en werk overgenomen van de Rijksoverheid. Dit vraagt om een andere werkwijze en aanpassing van het huidige privacybeleid.
23 juni 2017
De Ronde Venen - Een aantal gemeenten dat nu nog samenwerkt in de gemeenschappelijke regeling PAUW Bedrijven, gaat het organiseren van werk en de detachering van Wsw-werknemers in eigen hand nemen. Dit betekent dat PAUW Bedrijven geliquideerd gaat worden. Dat schrijven de zes gemeenten in een persbericht.
21 juni 2017
De 19-jarige Awatif Abaqaou is hét voorbeeld van een succesvolle werknemer met een arbeidsbeperking. Haar werkgever krijgt subsidie door haar deze garantiebaan te geven. De Lopikse Abaqaou werkt inmiddels twee jaar bij de PLUS supermarkt in Lopik.  ,,Een garantiebaan gaat niet uit van beperkingen...

Pagina's