Nieuws uit den lande

Pagina's

21 september 2018
De alliantie Samen werken voor werk presenteert vandaag de inspiratiegids De bijzondere weg naar werk. De acht praktijkvoorbeelden in de gids laten zien dat een gezamenlijke inzet van verschillende arbeidsmarktexpertises in de regio de baankansen voor werkzoekenden vergroot.
21 september 2018
Het blijft rommelen bij sociaal werkbedrijf Westrom. Dit keer is er gedoe over de nogal abrupte opheffing van het schildersteam. De opheffing van het schildersteam van sociale werkvoorziening Westrom heeft onder de medewerkers grote onrust veroorzaakt. Het gaat om 18 mensen met een arbeidsbeperking, van wie de helft ouder dan 54 jaar. Sommigen werken er al langer dan dertig jaar. Wat ze nu moeten gaan doen, is voor de meesten nog onduidelijk.
21 september 2018
Gemeenten, UWV en private partners kunnen elkaar uitstekend aanvullen bij de bemiddeling naar werk.' Dat zei UWV-voorzitter Fred Paling vandaag tijdens de uitreiking van de inspiratiegids De bijzondere weg naar werk. Hierin staan acht praktijkvoorbeelden waarbij organisaties op regionaal niveau samenwerken om werkzoekenden aan een baan te helpen. De inspiratiegids laat zien dat een gezamenlijke inzet leidt tot maatwerk, mismatches voorkomt en voor meer mensen duurzaam werk oplevert.
22 september 2018
We trekken ons terug in onze veilige bubbel. Verliezen we het vermogen elkaar te begrijpen en te bereiken? In een serie columns reist journalist Peter Henk Steenhuis langs de grenzen van onze taal op zoek naar de grenzen van onze werelden. Vandaag: harmonisatie. "Sinds 1...
22 september 2018
De inkt van haar voorstel was nauwelijks droog of Tamara van Ark zat al in het defensief. Opeens was zij dit voorjaar die VVD-staatssecretaris van Sociale Zaken die werkgevers via loondispensatie wilde toestaan gehandicapten onder het minimumloon uit te betalen. Dat velen er via...
24 september 2018
Een knelpunt in de praktijk ten aanzien van het aanvragen loonkostenvoordelen wordt opgelost in een nota van wijziging op de Verzamelwet 2019.  Bij de beoordeling van aanvragen van doelgroepverklaringen voor de loonkostenvoordelen(LKV) is gebleken dat UWV in veel gevallen de aanvraag van de doelgroepverklaring afwijst omdat niet is voldaan aan de voorwaarde dat de aanvrager in de kalendermaand voorafgaand aan de aanvang van de dienstbetrekking recht had op een uitkering of arbeidsondersteuning.
20 september 2018
Het ministerie van SZW heeft onlangs een quotumcalculator rond de banenafspraak gepubliceerd. Hiermee kunt u als werkgever berekenen hoeveel banen voor mensen uit de doelgroep banenafspraak u moet realiseren, om te voldoen aan het quotumpercentage voor de sector overheid (waar het onderwijs onder valt). Omdat de sector overheid het voor 2016 afgesproken aantal te realiseren banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt niet heeft gehaald, heeft het kabinet een quotum geactiveerd.
20 september 2018
FNV schuift donderdag samen met andere sociale partners en belangenorganisaties (waaronder ook de VNG) aan bij de staatssecretaris om alternatieven voor het onlangs gesneuvelde loondispensatieplan te bespreken. Dat plan zou werkgevers in staat gesteld hebben om arbeidsgehandicapte werknemers te betalen onder het wettelijk minimumloon. Gemeenten hoefden volgens die plannen geen loonkostensubsidie meer te betalen.
20 september 2018
BARNEVELD Wethouder André van de Burgwal komt begin volgend jaar met een voorstel voor wijziging van de huidige tegemoetkoming voor studenten met een beperking. In dat nieuwe plan moet in ieder geval het verschil tussen uitwonende en thuiswonende studenten gerepareerd worden, maar de wethouder kijkt ook naar de hoogte van deze toeslag. Wouter van Dijk Dat zegde Van de Burgwal woensdagavond toe tijdens de vergadering van de raadscommissie Samenleving.
20 september 2018
Donderdag 20 september 2018 Het aantal WW-uitkeringen is in augustus verder gedaald in de regio's Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid-Kennemerland en IJmond. Er werden 155 (-0,8%) WW-uitkeringen minder verstrekt dan in juli. De daling was iets sterker dan landelijk (-0,4%). Een gevolg van de toenemende werkgelegenheid is dat het aanbod van werkzoekenden sterk afneemt. Veel werkgevers hebben daarom moeite om hun vacatures te vervullen.

Pagina's