3,6 miljoen euro bespaard door meer mensen aan het werk

  • 16 mei 2019 In de gemeente Heerlen zijn in 2018 bijna 1.000 bijstandsgerechtigden aan het werk gegaan. Daarvan kregen er 514 een full-time baan, 425 mensen vonden een part-time baan of gingen als zzp'er aan de slag. In 2018 hadden 317 mensen minder een uitkering dan in het jaar daarvoor. Daardoor bespaarde de gemeente Heerlen in 2018 ruim 3,6 miljoen euro op bijstandsuitkeringen. Verreweg de meeste mensen vonden een baan in de zorg. Ongeveer 10 procent van alle plaatsingen.