Berichtgeving kwaliteitsonderzoek 2016 Wajong

  • Op 5 januari 2019 verscheen in het dagblad Trouw een artikel waarin gesteld wordt dat jonggehandicapten geregeld geen Wajonguitkering krijgen terwijl ze er wel recht op hebben. Hierin worden gegevens gebruikt uit een intern kwaliteitsonderzoek van UWV uit 2016. In totaal zijn 150 dossiers onderzocht. Uit het onderzoek bleek dat de kwaliteit van het handelen van de verzekeringsartsen, procesbegeleiders en met name de arbeidsdeskundigen verbeteringen behoeften.