Debat Tweede Kamer Wmo - Meedoen aan de samenleving

  • Federatie Opvang, RIBW Alliantie en GGZ Nederland vinden dat de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) voor kwetsbare burgers beter kan. Ook mensen met een psychische kwetsbaarheid willen meedoen aan de samenleving. Mensen willen wonen, werken of dagbesteding hebben en indien nodig (specialistische) begeleiding. Via de Wmo  bieden gemeenten ook dit soort hulp en ondersteuning voor wie dat nodig heeft.