Ervaringsdeskundige wordt steeds meer ingezet in het sociaal domein

  • De inzet van ervaringsdeskundigen in het sociaal domein neemt de laatste jaren toe. Uit een peiling van Movisie onder lidorganisaties van Sociaal Werk Nederland blijkt dat ongeveer de helft van hen ervaringsdeskundigen inzet en 13 procent overweegt dat te doen. De cijfers zijn onlangs gepresenteerd door professor Saskia Keuzenkamp van Movisie tijdens het Jaarcongres Inzet van ervaringsdeskundigheid.