FNV wil sociale werkvoorziening open voor nieuwe instroom

  • FNV schuift donderdag samen met andere sociale partners en belangenorganisaties (waaronder ook de VNG) aan bij de staatssecretaris om alternatieven voor het onlangs gesneuvelde loondispensatieplan te bespreken. Dat plan zou werkgevers in staat gesteld hebben om arbeidsgehandicapte werknemers te betalen onder het wettelijk minimumloon. Gemeenten hoefden volgens die plannen geen loonkostensubsidie meer te betalen.