In gesprek met de Programmaraad en SZW: Met een breed offensief nog meer mensen aan de slag

  • Precies een uur hebben Yvonne Wijnands, Jos Oosterom en Mark Timmer van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de deelnemers aan de Praktijkdag in het Utrechtse Muntgebouw bij te praten over de nieuwe voornemers van staatssecretaris Van Ark. Minder eigenlijk, want ook Jan-Jaap de Haan van de stuurgroep van de Programmaraad wil de actualiteiten nog even doornemen. Er is weinig tijd en veel te vertellen.