Jaarbeeld Toezicht Sociaal Domein 2018

  • In het zojuist verschenen Jaarbeeld Toezicht Sociaal Domein 2018 is een overzicht te zien van alle lopende projecten en activiteiten van het TSD. Een daarvan is de website Kiezen-en-Delen, die tot doel heeft het stimuleren van het delen van informatie op het sociaal domein. In een ander project werkten mensen met een licht verstandelijke beperking als mystery guests mee aan een onderzoek wat verbeterpunten heeft opgeleverd voor gemeenten op het gebied van toegankelijkheid.