Kamerbrief over uitkomsten van verdiepend onderzoek jeugdhulp

  • 15 mei 2019 -Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het overleg met de VNG over de uitkomsten van het het verdiepend onderzoek jeugdhulp. Hierbij doe ik u het verzoek toekomen van de leden Van Gerven en Hijink (beiden SP) om voor aanstaande dinsdag 14 mei 2019 om 12.00 uur een reactie te ontvangen op de open brief van de VNG over Jeugdzorg en GGZ. Op 24 april jl. heb ik uw Kamer het verdiepend onderzoek jeugdhulp aangeboden.