Nieuw kabinet faciliteert loondispensatie voor beschut werk

  • Daar waar werken in een reguliere baan niet mogelijk is voor mensen, moeten gemeenten arrangementen bieden voor beschut werk, zo staat in het regeerakkoord. Op basis van loondispensatie kunnen werkgevers betreffende medewerkers zelfs onder het minimumloon betalen.Het budget voor activering van en dienstverlening aan mensen in een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt wordt verhoogd door het nieuwe kabinet, waarmee voor 20.000 extra personen de mogelijkheid voor beschut werk ontstaat.