Nieuw sociaal leerwerkbedrijf voor gemeente Vijfheerenlanden

  • VIJFHEERENLANDEN • Vanaf 1 januari 2019 is er in Vijfheerenlanden een nieuw leerwerkbedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: WerkwIJSS. Deze organisatie zet een deel van de dienstverlening van PAUW Bedrijven voort dat per 1 januari 2019 is opgeheven. Hiernaast gaat Werk en Inkomen Lekstroom vanaf januari de plaatsing en begeleiding doen van mensen die voorheen onder PAUW Bedrijven vielen.