Nieuwe rekentool banenafspraak: hoeveel banen dient u te realiseren?

  • Het ministerie van SZW heeft onlangs een quotumcalculator rond de banenafspraak gepubliceerd. Hiermee kunt u als werkgever berekenen hoeveel banen voor mensen uit de doelgroep banenafspraak u moet realiseren, om te voldoen aan het quotumpercentage voor de sector overheid (waar het onderwijs onder valt). Omdat de sector overheid het voor 2016 afgesproken aantal te realiseren banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt niet heeft gehaald, heeft het kabinet een quotum geactiveerd.