Nieuwe start Rotterdamse schuldenaanpak

  • De schuldhulp aan Rotterdammers gaat op de schop. Met onder meer een perspectieffonds en vroegsignalering wil de gemeente voor eind 2021 15.000 Rotterdammers op een laagdrempelige manier helpen bij het aanpakken van hun schulden. Deze vernieuwde aanpak staat in het uitvoeringsplan Reset Rotterdam. In Rotterdam zijn zo'n 60.000 huishoudens die risico lopen op problematische schulden.