Nieuwsbrief Vernieuwing cliëntenparticipatie IJmond

  • Samen nadenken over sociale vraagstukken in de IJmond Gemeenten willen meer inwoners betrekken bij vraagstukken op het gebied van zorg en ondersteuning. Zeker nu de gemeenten er sinds 2015 zoveel taken en verantwoordelijkheden bij hebben gekregen vanwege de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. In de IJmond gebeurt dat nu door advies te vragen op beleidsontwikkelingen aan hiervoor ingestelde raden (Cliëntenraden en Wmo-raden).