Nota naar aanleiding verslag wetsvoorstel WAB

  • Dit is een kamerstuk van de Rijksoverheid. Download 'Nota naar aanleiding verslag wetsvoorstel WAB' PDF document | 117 pagina's | 1,7 MB Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 09-01-2019 Dit document is een bijlage bij Aanbiedingsbrief nota's Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel WAB, alsmede een ...