Ook gemeente Culemborg heeft tekorten Wmo/jeugd én luidt noodklok

  • Toegenomen vraagHet gaat allemaal om de budgetten voor de uitvoering van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U kunt dan bijvoorbeeld denken aan de kosten die gemaakt worden als een kind hulp nodig heeft omdat er thuis problemen zijn. Of een inwoner met een lichamelijke beperking aanpassingen in huis nodig heeft. De vraag naar zorg is in Culemborg de afgelopen jaren toegenomen. Terwijl de rijksbijdrage is afgenomen.