"Op schema met voorbereidingen uitvoering van Wsw-taken"

  • "We zitten op schema met onze voorbereidingen," dat was één van de belangrijke conclusies die wethouder Jolanda Pierik prijs gaf tijdens een informatieavond voor inwoners met een Wsw-indicatie. Op 1 januari aanstaande treedt de gemeente Brummen uit de gemeenschappelijke regeling Delta. Vanaf dat moment geeft de gemeente zelf de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), in samenhang met de uitvoering van de Participatiewet en arbeidsmatige dagbesteding, vorm.