Pilot bij UWV: Ervaringsdeskundigen en werk

  • In 2017 is UWV WERKbedrijf Rijk van Nijmegen een pilot gestart met de inzet van twee adviseurs met ervaringsdeskundige expertise. Een van hen is goede bekende Joep Vesters, oud-student Howie the Harp™. De pilot is ontstaan vanuit de constatering dat het UWV veel klanten kent met een psychische kwetsbaarheid waarbij de afstand tot de arbeidsmarkt erg groot is. Bovendien is dit een groep klanten die niet makkelijk bereikbaar zijn. Doel van deze pilot was drieledig;  1.