Pilots praktijkleren voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie van start

  • Op verzoek van de ministeries van OCW en SZW starten in 2019 pilots praktijkleren met een praktijkverklaring in het mbo. De pilots richten zich op werkenden en werkzoekenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een mbo-certificaat of mbo-diploma vooralsnog niet haalbaar lijkt.Het doel van de pilots is om te onderzoeken of praktijkleren met praktijkverklaring een manier kan zijn om het perspectief op (duurzaam) werk voor deze werkenden en werkzoekenden te vergroten.