Programmabegroting van de gemeente Utrecht voor 2019 bekend

  • Het stadsbestuur van Utrecht heeft de programmabegroting voor 2019 gepresenteerd. Er wordt onder meer 90 miljoen extra geïnvesteerd in plannen uit het coalitieakkoord. De raad beslist op 8 november over de programmabegroting. Het Utrechtse college wil een aantal ambities uit het coalitieakkoord waarmaken, zoals de verhoging van de waardering van bewoners voor de openbare ruimte en het niet laten groeien van het autogebruik.