Rekenregels 1 juli 2017

  • 16-06-2017 Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft donderdag 15 juni nieuwe rekenregels gepubliceerd op haar website. Pagina-inhoud De gevolgen van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2017 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau zijn in deze rekenregels verwerkt. Ook zijn de belangrijkste beleidswijzigingen met betrekking tot deze uitkeringsbedragen opgenomen.