Rol sociaal werkbedrijf bij praktijkverklaringen voor schoolverlaters zonder diploma

  • Jongeren met een beperking kunnen niet altijd een startkwalificatie (een diploma op mbo 2-niveau) halen. Scholen voor voortgezet onderwijs moeten deze jongeren direct naar arbeid toe leiden. Dat geldt ook voor jongeren op roc's, die uitvallen op de entreeopleiding of die na hun entreediploma niet verder kunnen met een opleiding op niveau 2. Scholen en bedrijven zijn beperkt toegerust op hun nieuwe taak om deze jongeren direct naar werk toe te leiden.