Nieuws uit den lande

Pagina's

17 april 2019
Voor het realiseren van de oplossingen in de energietransitie moet behoorlijk wat werk verzet worden. In de techniek is tekort aan voldoende gekwalificeerde vakmensen, en dit tekort dreigt verder op te lopen. Om netaansluitingen op tijd op te leveren, om warmtepompen te installeren en om zonnepanelen op het dak te leggen, zijn praktisch opgeleide mensen nodig die kennis hebben van de nieuwe technieken.
17 april 2019
Deze factsheet geeft een cijfermatig beeld van de uitvoering van de Participatiewet in de periode januari 2015 tot en met december 2018. Het behandelt ontwikkelingen op drie thema's: personen met een bijstandsuitkering, de ondersteuning door gemeenten in het algemeen en aan mensen met een arbeidsbeperking in het bijzonder.
17 april 2019
De gemeente Rotterdam gaat Rotterdammers die al lang werkloos zijn meer mogelijkheden bieden. Met als doel het aantal bijstandsgerechtigden naar beneden te krijgen. Gemiddeld genomen zijn de langdurig werklozen in de stad 51 jaar oud en hebben ze al 11 jaar geen werk.Het programma Tegenprestatie is omgedoopt tot Prestatie010. Van de 20.000 deelnemers krijgen 9.
17 april 2019
Meer dan twintig landelijke partijen uit bedrijfsleven, overheid, onderwijs en vakbonden gaan samenwerken om te zorgen dat er genoeg vakkrachten zijn voor de verduurzaming van woonwijken. Deze samenwerking moet ook leiden tot technologische vernieuwing, een steeds slimmere aanpak en duurzaam werk. Ook de MBO Raad tekende 17 april de intentieverklaring 'Mensen maken de transitie'.
17 april 2019
Het Centraal Planbureau heeft in kaart gebracht hoeveel jongeren tussen 16 en 30 jaar een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, wat hun kenmerken zijn, welke factoren wijzen op een verhoogd risico op afstand tot de arbeidsmarkt en welke subgroepen er binnen deze groep te onderscheiden zijn. De studie is uitgevoerd in opdracht van de werkgroep van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) 'Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt'.
17 april 2019
VEENENDAAL/RHENEN 175 professionals en honderden mbo-studenten van het Dulon College, Technova College en Aeres MBO Barneveld ontmoetten elkaar woensdag 17 april bij Van der Valk in Veenendaal tijdens Bigday in Regio Foodvalley. In gesprek met elkaar voor maximale kansen straks op de arbeidsmarkt. Voorafgaand leerden de studenten netwerken en het belang daarvan. Woensdag volgden ze workshops, zochten ze kansen in elkaars netwerk en bezochten zij werkgevers voor een netwerkgesprek.
17 april 2019
Sinds juli 2016 begeleidt de gemeente statushouders zo goed mogelijk naar passend werk, participatie of een opleiding. Statushouders worden intensief begeleid naar werk en volgen tegelijkertijd een taalcursus die bijdragen aan de inburgering. In het afgelopen kalenderjaar zijn vanuit de Amsterdamse Aanpak Statushouders 691 statushouders uitgestroomd uit de bijstand, zijn er 661 statushouders parttime aan het werk gegaan en zijn 140 statushouders gestart met een opleiding.
17 april 2019
Wel willen werken, maar geen werk krijgen. Dat geldt voor veel mensen met een indicatie Beschut werk. Gemeenten hebben budget om werkplekken voor hen te organiseren. Twee derde van de gemeenten loopt sterk achter. Hier is minder dan de helft van het aantal werkplekken van de taakstelling gerealiseerd.
17 april 2019
Diverse meevallers zorgden ervoor dat de gemeente de jaarrekening 2018 met een licht positief resultaat kon afsluiten, net als de afgelopen jaren. Het netto financieel resultaat komt daarmee in totaal uit op € 1,7 miljoen Ten opzichte van het totaal van de begroting van ruim € 350 miljoen een afwijking van 0,5%. Halverwege het jaar werd duidelijk dat Zoetermeer net als vele andere gemeenten geconfronteerd werd met een aanzienlijk tekort op het budget voor jeugdhulp zorg.
17 april 2019
Het afgelopen jaar zijn 691 vluchtelingen met een verblijfsvergunning aan een fulltime baan geholpen en daardoor uit de bijstand gekomen. Dit blijkt uit cijfers die de gemeente Amsterdam vandaag heeft gepubliceerd. De gemeente begeleidt sinds juli 2016 statushouders zo goed mogelijk naar passend werk, participatie of een opleiding. Door middel van speciaal getrainde en gespecialiseerde klantmanagers worden de statushouders intensief begeleid naar werk.

Pagina's