Nieuws uit den lande

Pagina's

12 december 2018
OPMEER Hoe kun je werken of werk vinden als je een afstand hebt tot de arbeidsmarkt, door wat voor oorzaak dan ook? Een verstandelijke of lichamelijke beperking of wellicht psychische problemen; het zijn voor veel mensen eigenschappen die het vinden van een passende baan flink bemoeilijken. De Leekerweide Groep heeft met 'IetsAnders' een project op poten gezet om deze doelgroep kansen te geven op de arbeidsmarkt.
12 december 2018
Het UWV heeft de onverwacht grote instroom in de WIA in 2016 nader onderzocht - in het bijzonder die van werknemers met een vast dienstverband (zieke werknemers genoemd). Ouderen blijken als gevolg van het langer doorwerken moeite te hebben om gezond hun pensioen te halen, en daarnaast is over de hele linie - maar in een aantal sectoren in het bijzonder - de zogeheten WIA-instroomkans flink toegenomen.
12 december 2018
Op maandag 10 december vond een bijzonder speeddate-evenement plaats in gemeenschapshuis De Rots in Boxtel. Hier waren deelnemers niet op zoek naar een nieuwe liefde. Werkzoekenden en uitzendbureaus zochten naar een match op de arbeidsmarkt. Deze speeddate werd voor de tweede keer georganiseerd door de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel. De gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel zijn dit jaar een aantal activiteiten gestart om mensen met een bijstandsuitkering aan passend werk te helpen.
12 december 2018
Minister Hugo de Jonge bracht op 10 december een werkbezoek aan het Sallandse zorglandschap. Op initiatief van Eno zorgverzekeraar was er voor de minister, de genodigde zorgbestuurders en de wethouders van Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst een actief programma over samenwerken in de zorg georganiseerd. Drie initiatieven uitgelicht Tijdens het werkbezoek was speciaal aandacht voor drie initiatieven waarop in de regio wordt samengewerkt.
12 december 2018
Het Gemeentefonds 2018 neemt met ruim € 200 miljoen (0,77%) toe ten opzichte van de septembercirculaire. Het gemeentefonds 2019 valt € 65 miljoen hoger uit (0,22%). Deze toenamen komen door hogere decentralisatie- en integratie-uitkeringen. De omvang van de algemene uitkering en de integratie-uitkering sociaal domein (IUSD) wijzigen niet. De Gemeentefonds decembercirculaire 2018 bevat nauwelijks veranderingen ten opzichte van de septembercirculaire.
12 december 2018
De gemeente Utrecht organiseert dit evenement in samenwerking met het WerkgeversServicepunt Utrecht-Midden. Mensen op zoek naar werk kunnen er binnenlopen en werkgevers ontmoeten, gratis workshops volgen, een bezoek brengen aan de CV-dokter of een mooie foto laten maken voor CV of LinkedIn. Extra aandacht is er voor het - beter - leren van de Nederlandse taal met hulp van een taalmaatje. Ieder dagdeel kunnen bezoekers terecht bij een banenmarkt met werkgevers uit bepaalde branches.
12 december 2018
Mede omdat het advies van de Raad van State langer op zich liet wachten,  gaat het experiment Ruimte in de regio om mbo-opleidingen regionaal vorm te geven een jaar later van start. Binnen het experiment krijgen scholen meer ruimte voor innovatie en regionale invulling van het onderwijsprogramma. Ze kunnen- in samenspraak met werkgevers - zelf opleidingen gaan ontwikkelen en ontwerpen.
11 december 2018
Landelijk nam het aantal werkzoekenden in die periode met 22 procent af, tot een totaal van 269.000. Begin 2015 waren er nog ruim 457.000 mensen met een ww-uitkering. Er zet zich al langere tijd een onafgebroken daling van het aantal ww'ers...
11 december 2018
Integrale aanpakPrivacyPublieke dienstverlening Een betere juridische basis voor het delen van gegevens in het sociaal domein. Privacywetgeving en gegevens delen in het sociaal domein - ze staan op gespannen voet. Welke aanpassingen in de wet zijn nodig om professionals beter te faciliteren en de privacy van mensen beter te waarborgen? Het Programma Sociaal Domein ontwikkelde drie voorstellen voor een betere juridische basis voor de uitwisseling van persoonsgegevens.
11 december 2018
Hoe pak je grote maatschappelijke vraagstukken als eenzaamheid en armoede aan? Door te doen wat werkt. Maar hoe organiseer je dat als gemeente en maatschappelijke organisatie? Wethouder Han de Jager: 'In Alphen aan den Rijn hebben we de visie dat het duiden van de vraag van de inwoners centraal staat, niet het systeem.' Kom op 21 januarie naar het congres Samen sturen op doen wat werkt, en hoor hoe Han de Jager dit in Alphen aan den Rijn in de praktijk brengt.

Pagina's