Nieuws uit den lande

Pagina's

18 oktober 2018
De 99 van Zuid-Kennemerland & IJmond, opgericht in 2016, is een regionaal netwerk met de ambitie om 99 werkgevers in Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort, Heemstede, Velsen, Beverwijk en Heemskerk te verenigen, om samen banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat is nu gelukt, nummer 99, museum het Dolhuys, is binnen! Doordat het aantal van 99 deelnemers in de regio is bereikt verandert de naam nu in 'De Normaalste Zaak van Zuid-Kennemerland & IJmond'.
19 oktober 2018
Gemeenten zijn belangrijke partners binnen de Werkplaatsen Sociaal Domein. Wat zijn de idealen van gemeenten? En worden die in samenwerking wel of niet waargemaakt? Wat zijn successen, dilemma's en knelpunten? En wie vervult welke rol in het bereiken van de idealen? Aan de hand van scherpe stellingen gaan wethouders, onderzoekers, opiniemakers, professionals, inwoners en andere aanwezigen hierover met elkaar in debat. Dagvoorzitter is Frénk van der Linden.
19 oktober 2018
H'VELD-G'DAM Het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio's Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond blijft dalen, terwijl het aantal vacatures toeneemt. Werkzoekenden hoeven niet te wachten tot vacatures extern worden gepubliceerd. Eenvijfde van de werkgevers neemt namelijk personeel aan zonder een vacature te publiceren. Netwerken en actief benaderen loont. Werkzoekenden kunnen in hun zoektocht naar werk ook gebruik maken van de dienstverlening van UWV, zoals via webinars en workshops.
17 oktober 2018
REGIO Het aantal bijstandsgerechtigden dat in 2018 werk heeft gevonden is flink toegenomen. Samen met Baanbrekend Drechtsteden worden werkgevers steeds creatiever in het creëren van werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2018 zullen naar verwachting meer dan 1.500 inwoners via Baanbrekend Drechtsteden werk vinden.
17 oktober 2018
Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kunnen ook in 2019 deelnemen aan het WijkLeerbedrijf Den Haag. De goede resultaten van het project liggen aan het vervolg ten grondslag: ruim 80 procent van de deelnemers stroomt na een eenjarige opleiding direct door naar werk. Binnen het WijkLeerbedrijf worden deelnemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt binnen één jaar opgeleid tot zorghulp.
17 oktober 2018
Ongeveer 8 jaar geleden is er vanuit de gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en ROC de Leijgraaf het project 'Kweekvijver' opgezet. In het project creëren onderwijs, ondernemers en overheid gezamenlijk kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Denk bijvoorbeeld aan statushouders of mensen zonder startkwalificatie.
17 oktober 2018
De Provincie Limburg draagt anderhalf miljoen euro bij aan het actieplan 'Door Inzicht aan de Slag'. Dqt is een gezamenlijk plan van UWV, gemeenten en Limburgse Werkgevers Vereniging om van minstens 7350 werkzoekenden competenties in kaart te brengen. Door te kijken naar competenties van mensen in plaats van opleiding en werkervaring, wordt de kans op het vinden van een passende baan groter. Het project draagt bij aan een oplossing voor de snel toenemende vraag op de Limburgse arbeidsmarkt.
17 oktober 2018
Op woensdag 31 oktober organiseren Werkplein Twente en gemeente Hof van Twente de banenmarkt 'Samen Doen!' in het gemeentehuis van Hof van Twente. Op deze banenmarkt kunnen werkzoekenden kennis maken met verschillende werkgevers. Door middel van workshops, presentaties of andere activiteiten krijgen zij de kans om op een interactieve manier met organisaties kennis te maken. Programma 13.00 uur Inloop & ontvangst in de foyer van de Reggehof (naast het gemeentehuis) 13.
16 oktober 2018
De gemeente ondersteunt Amsterdammers die hulp nodig hebben bij het vinden van betaald werk. De gemeente werkt daarbij samen met het Werkgeversservicepunt in de regio Groot Amsterdam. Het werkgeversservicepunt brengt werkgevers en werkzoekenden bij elkaar. Het Werkgeversservicepunt wil samen met werkgevers meer arbeidskansen realiseren en helpt werkgevers om werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.
16 oktober 2018
videoBedrijven in de regio zijn steeds vaker bereid vluchtelingen met een verblijfsvergunning aan werk te helpen. Niet in de laatste plaats vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Toch zijn er zorgen over de huidige aanpak. Carwash-ondernemer Martin Kniest uit Deventer werkt met statushouders en pleit voor vernieuwing en verbetering. ,,Doe het vooral niet als je enkel goede sier wil maken.

Pagina's