Nieuws uit den lande

Pagina's

19 februari 2019
De gemeente Krimpen aan den IJssel wil inwoners actief betrekken bij het vormgeven, uitvoeren en evalueren van het beleid in het Sociaal Domein. Daarom is in 2007 besloten een adviesraad in te stellen van 12 leden plus een onafhankelijk voorzitter. De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd op beleidsmatig niveau over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet (werk en inkomen).
19 februari 2019
Op 14 maart 2019 organiseert VNO-NCW binnen het project 'Op naar de 100.000 banen' de Dag van de Duizend Voorbeelden. In nauwe samenwerking willen RW-POA Rivierenland, Werkzaak Rivierenland, UWV, gemeente Buren en Neder-Betuwe samen met VNO-NCW Rivierenland, invulling geven aan deze dag met de introductie van een werkgeversprijs voor inclusief ondernemerschap. Wat verstaan we onder All-in werkgeverschap? Werkgevers (overheid/ bedrijfsleven) die werk maken van de inclusieve arbeidsmarkt.
20 februari 2019
Delen DelenDelen op FacebookDelen op TwitterDelen op LinkedIn Algemeen overleg: "SUWI-onderwerpen"Deze vergadering moet nog plaatsvinden Download 6e Herziene convocatie algemeen overleg SUWI-onderwerpen - 20 februari 2019, 15.00-18.00 uur (agendapunten toegevoegd) W. Koolmees minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T. van Ark staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 26448-597 Brief regering d.d. 7 oktober 2017 - J.
20 februari 2019
Delen DelenDelen op FacebookDelen op TwitterDelen op LinkedIn Algemeen overleg: "Inburgering en integratie"Deze vergadering moet nog plaatsvinden Download Convocatie algemeen overleg Inburgering en integratie - 20 februari 2019 10.00-13.00 uur W. Koolmees minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Reactie op het SCP-rapport 'de Sociale Staat van Nederland' en het CBS-rapport 'Gerapporteerde spanningen in de samenleving en eigen ervaringen daarmee' 24515-447 Brief regering d.d.
20 februari 2019
Voormalige regeringspartners VVD en PvdA slaan de handen ineen om problemen bij het UWV op te lossen. In vijf gezamenlijke voorstellen dringen zij onder meer aan op de tijdelijke inzet van extra verzekeringsartsen van buiten de dienst om achterstanden zo snel mogelijk weg te werken...
18 februari 2019
Woensdag 13 februari gaf wethouder Jerzy Soetekouw in Café op 2 het officiële startsein van de inclusiecampagne 'Guusje'. Het doel van de campagne is om inwoners van Almere bewust te maken dat mensen met een beperking moeten kunnen meedoen in de samenleving. De campagne bestaat uit een aantal cartoons ('Guusjes') voor in de krant, op posters en setjes ansichtkaarten. De Guusjes laten in een oogopslag zien waar mensen met een beperking figuurlijk, maar soms ook letterlijk tegenaan lopen.
18 februari 2019
Welke gegevens over mensen mag u delen zonder hun privacy te schenden? Gemeenten, het Rijk en organisaties in het sociaal domein stellen zich regelmatig deze vraag. Voor het delen van gegevens is een juridische grondslag een voorwaarde. Maar hoe weet u of die er is? Dat is mede afhankelijk van welke taak uw organisatie uitvoert en het doel en noodzaak van de gegevens die u wilt delen.
18 februari 2019
Gemeenten, scholen, zorginstanties en werkgevers gaan nog steeds te weinig uit van de hulp die kwetsbare jongvolwassenen daadwerkelijk nodig hebben. Dat blijkt onder meer uit interviews van het Toezicht Sociaal Domein (TSD) met 31 jongvolwassenen die afkomstig zijn van het Voortgezet Speciaal Onderwijs, het Praktijkonderwijs of de Entree opleidingen. Deze groep heeft geen startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger.
19 februari 2019
Arbeidsmarkt We kunnen allemaal profiteren van de toenemende invloed van technologie op de arbeidsmarkt, zegt een denktank. Dat vergt wel flinke investeringen, ook van de werknemers zelf. Vier adviezen.
19 februari 2019
HELMOND - Helmond doet het economisch goed, relatief gezien zelfs beter dan Eindhoven. In het afgelopen jaar groeide het aantal bezette banen in de stad naar 45.200, een groei van 3,6% ten opzichte van 2017. Eindhoven bleef steken op 1,4% groei. Het aantal...

Pagina's