Nieuws uit den lande

Pagina's

14 maart 2019
Diverse overheidsinstellingen gaan intensiever samenwerken om internationale fraude met bijstandsuitkeringen te bestrijden. Daarvoor is eerder vandaag door staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het online kennisloket Onderzoek Vermogen Buitenland 'geopend'. Het Internationaal Bureau Fraude-informatie (IBF), onderdeel van Handhaving van UWV, is een van de deelnemers. Bij het kennisloket is alle actuele kennis over vermogensonderzoek in het buitenland te raadplegen.
14 maart 2019
Nieuwsbericht | 14-03-2019 | 11:38In het kader van het programma Rijksbrede Instroom Hogeropgeleide Arbeidsparticipanten (RIHA) stromen dit voorjaar de eerste hbo/wo opgeleide gedetacheerde medewerkers in. Hiermee gaat het talentenontwikkelprogramma 'Onbeperkt Talent' van start.   ©Monique van Wulften Goede start Het doel is om hogeropgeleide medewerkers met een arbeidsbeperking een goede start te laten maken bij de Rijksoverheid, bijvoorbeeld in een beleidsfunctie of als projectmedewerker.
14 maart 2019
ALMELO - Meerdere gemeenten waaronder Almelo, Eindhoven en Tilburg werden eerder door de rechter 'teruggefloten' in de opsporing van bijstandsfraude door uitkeringsgerechtigden met bezittingen in het buitenland. Almelo bijvoorbeeld richtte zich voornamelijk op Turkije omdat bijvoorbeeld een land als Marokko niet samenwerkt in de opsporing naar bijstandsfraude. Die selectieve keuze werd door de rechter gezien als discriminatie waardoor ingestelde terugvorderingen werden afgewezen.
14 maart 2019
Nieuwsbericht | 14-03-2019 | 13:05Onderzoek in het buitenland naar vermogen van bijstandsgerechtigden is vaak complex en tijdrovend. Om gemeenten in staat te stellen dergelijke onderzoeken effectief en efficiënt uit te voeren, opent donderdag 14 maart het kennisloket Onderzoek Vermogen Buitenland (OVB). Bij dit digitale loket kunnen gemeenten alle actuele kennis over vermogensonderzoeken in het buitenland raadplegen.
14 maart 2019
Onderzoek in het buitenland naar vermogen van bijstandsgerechtigden is vaak complex en tijdrovend. Om gemeenten in staat te stellen dergelijke onderzoeken effectief en efficiënt uit te voeren, opent donderdag 14 maart het kennisloket Onderzoek Vermogen Buitenland (OVB). Bij dit digitale loket kunnen zij alle actuele kennis over vermogensonderzoeken in het buitenland raadplegen.Het kennisloket is een initiatief van het recent gestarte samenwerkingsverband OVB.
14 maart 2019
ARNHEM - De Makro in Duiven is uitgeroepen tot 'beste inclusieve ondernemer' van Gelderland. Dit omdat het bedrijf als inspirerend voorbeeld geldt voor alle werkgevers die hun best doen om personeel met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en op te leiden.
15 maart 2019
AMERSFOORT Wethouder Cees van Eijk van de gemeente Amersfoort heeft donderdag Bart Villerius van uMotion een bedankje overhandigd voor zijn inzet als inclusieve werkgever. Hij zette hem in het zonnetje in het kader van de Dag van de 1000 voorbeelden. Via het WerkgeversServicepunt (WSP) regio Amersfoort nam uMotion drie werknemers met indicatie Banenafspraak en een 56-plusser aan.
13 maart 2019
Dat doen voor alle inwoners die gebruik maken van de Participatiewet. Dat is de opdracht van het nieuwe Zoetermeers Werk- en Ontwikkelbedrijf per januari 2021. Deze week stelde het college van B&W de hoofdlijnen voor deze nieuwe organisatie definitief vast. Er is daarvoor uitgebreid advies gevraagd aan betrokken partners. Op 8 april neemt de gemeenteraad een besluit over beschikbaar stellen van budget voor de start van de ontwerpfase.
12 maart 2019
12.03.2019 Een volle raadzaal in het SER-gebouw was vrijdag 8 maart 2019 het decor van een levendige discussie over het concept van een parallelle arbeidsmarkt. Hoogleraar Ton Wilthagen presenteerde zijn ideeën voor een alternatief voor de Participatiewet in de Participatielezing 2019. De lezing werd georganiseerd door Movisie in samenwerking met Cedris, Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken en SBCM.
12 maart 2019
Gemeenten en zorgverzekeraars zetten een volgende stap in hun samenwerking voor de juiste zorg en ondersteuning in de regio. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben afgesproken om toe te werken naar een sluitend samenwerkingsnetwerk waardoor inwoners in elke regio verzekerd zijn van een goede samenwerking tussen gemeenten zorgverzekeraars op zorg en ondersteuning. Dit melden VNG en ZN in een gezamenlijk persbericht.

Pagina's