Nieuws uit den lande

Pagina's

16 januari 2019
De gemeente Gouda streeft een inclusieve samenleving na. Een samenleving waarin iedereen meedoet, ongeacht bijvoorbeeld afkomst, geaardheid, religie of beperking. Ook op de werkvloer. Dit is bij uitstek de plek waar mensen met verschillende achtergronden aan de slag kunnen. Toch gaat dat in de praktijk niet altijd zo gemakkelijk. Daarom organiseert de gemeente een symposium rondom het thema diversiteit en arbeidsmarkt. De gemeente nodigt iedereen uit die zich bij dit onderwerp betrokken voelt.
16 januari 2019
Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meldt aan de Tweede Kamer dat onderzoekers in andere Europese landen vijf verbeterpunten hebben gevonden voor het rijksincassostelsel in Nederland. Zij is van plan om met de Belastingdienst en andere uitvoeringsorganisaties zoals UWV, SVB en CJIB meer rekening te houden met de situatie van schuldenaars bij vorderingen door direct contact met hen op te nemen.
16 januari 2019
Meer mensen sneller uit de bijstand en aan het werk. Met Werkoffensief +500 gaat de gemeente Den Haag deze ambitie waarmaken. Door bestaande initiatieven te versterken en te versnellen én door nieuwe initiatieven op te zetten, zullen de komende vier jaar 500 mensen extra per jaar vanuit de bijstand aan een baan worden geholpen. Dat is goed voor de mensen zelf én voor werkgevers, die met vacatures zitten.
16 januari 2019
Plusminus 26 duizend. Zoveel bijstandsgerechtigden verrichten elke maand een tegenprestatie. Dat is 5 à 6% van het bijstandsbestand. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Het CBS onderzocht het aantal opgedragen en/of uitgevoerde tegenprestaties in maart 2018 op basis van een enquête onder gemeenten. Het cijfer van maart was representatief voor de andere maanden van het jaar.
16 januari 2019
Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek in 2018 naar de uitvoering van de Wet Taaleis.
16 januari 2019
Dit is een kamerstuk van de Rijksoverheid. Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft het CBS gevraagd om twee onderzoeken te doen naar de uitvoering van de tegenprestatie en de taaleis in de Participatiewet. In deze brief informeert de staatssecretaris de Tweede Kamer over de uitkomsten van deze onderzoeken.
16 januari 2019
Nieuwsbericht | 16-01-2019 | 19:00Staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) roept gemeenten op om snel meer werk te maken van de uitvoering van de taaleis en de tegenprestatie en gaat daarover met gemeenten in gesprek. Uit recente CBS rapporten blijkt dat nog te veel gemeenten hierin achterblijven. Om volwaardig mee te doen in onze samenleving is het spreken van de Nederlandse taal onmisbaar.
16 januari 2019
Gemeenten moeten nadrukkelijker eisen dat mensen in de bijstand Nederlands spreken. Ook zouden ze vaker een tegenprestatie in de vorm van een maatschappelijk nuttige activiteit kunnen verlangen.Dat zegt staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).  Tegenprestatie De staatssecretaris roept gemeenten op snel meer werk te maken van de uitvoering van de taaleis en de tegenprestatie. Zij gaat daarover ook met de gemeenten in gesprek.
17 januari 2019
Den Haag Bijstandsgerechtigden moeten de Nederlandse taal beheersen of dat in elk geval proberen. Dat vereist althans de wet. Gemeenten controleren dit echter nauwelijks. De uitkering wordt vrijwel nooit verlaagd als er sprake is van onwil om Nederlands te leren. Ook vragen gemeenten van bijstandsgerechtigden uiterst zelden een tegenprestatie. Dit blijkt uit onderzoeken van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
15 januari 2019
De economie zit in de lift, werkgevers hebben behoefte aan personeel. Bij het werkcentrum staan genoeg mensen ingeschreven. De juiste match vinden is vaak moeilijk. Samen in de Regio, specialist in maatschappelijk betrokken ondernemen,  wil dat proces versoepelen. ,,Werkgevers weten vaak niet goed de weg...

Pagina's