Nieuws uit den lande

Pagina's

12 maart 2019
VNO-NCW en MKB-Nederland zijn positief over het plan van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor een 'financieel cv'. Via www.financieelcv.nl kunnen werkzoekenden een overzicht op maat maken van de regelingen die hen gelden. Dat biedt de werkgever ook snel inzicht. De ondernemingsorganisaties juichen het plan toe. Juist waar het gaat om specifieke groepen geven ondernemers aan dat het lastig te doorgronden is welke regelingen wanneer van toepassing zijn.
12 maart 2019
Publicatiedatum: 12 maart 2019Een ouder iemand aannemen: veel werkgevers doen het om financiële redenen niet. Te duur,vinden zij. Om te bewijzen dat dit echt niet zo hoeft te zijn, heeft het ministerie van Sociale Zaken een website gelanceerd waarop oudere werkzoekenden kunnen zien voor welke speciale subsidies en regelingen zij in aanmerking komen. Dit moet het solliciteren aanzienlijk makkelijker maken. Overzicht met voordelenOp de website financieelcv.
12 maart 2019
Eén geïntegreerd objectief verdeelmodel voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en begeleiding: dat kwamen de VNG en de ministeries van VWS en BZK overeen. Deze week verschenen de voorlopige uitkomstcijfers per gemeente/regio. Het Rijk en de VNG spraken vorig jaar af om de verdeling voor BW, MO en BG mee te laten lopen in het bredere traject van de evaluatie van de verdeelmodellen voor het sociaal domein in het gemeentefonds.
12 maart 2019
Een document van twee kantjes dat het financiële voordeel bij het aannemen van een werkzoekende precies op een rij zet. Dat is het financieel CV, dat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag heeft gelanceerd op een banenmarkt in Gouda. Het financieel CV moet duidelijk maken aan werkgevers welke, en hoeveel, ondersteuning zij krijgen als ze iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen. Daardoor wordt het voor hen aantrekkelijker om mensen in dienst te nemen.
13 maart 2019
De schuldhulp aan Rotterdammers gaat op de schop. Met onder meer een perspectieffonds en vroegsignalering wil de gemeente voor eind 2021 15.000 Rotterdammers op een laagdrempelige manier helpen bij het aanpakken van hun schulden. Deze vernieuwde aanpak staat in het uitvoeringsplan Reset Rotterdam. In Rotterdam zijn zo'n 60.000 huishoudens die risico lopen op problematische schulden.
11 maart 2019
"Voor dit jaar gaat het UWV uit van meer dan 140.000 vacatures in de zorg. Dat biedt volgens de dienst ook mooie kansen voor werkzoekenden.",:"In het hele land is volgens het UWV een krappe arbeidsmarkt voor verpleegkundigen en verzorgenden in de individuele gezondheidszorg. In 2018 onstonden in de zorg 130.000 vacatures.Deze vacatures zijn voor werkgevers moeilijk te vervullen. Daarbij gaat het om algemeen en gespecialiseerd verpleegkundigen, bijvoorbeeld in ziekenhuizen, wijkverpleging en GGZ.
11 maart 2019
Piëzo staat voor Participatie, integratie en emancipatie in Zoetermeer. De eerste drie fasen van de methodiek vinden vooral binnen het zogenoemde PiëzoCentrum plaats: een veilige thuishaven waarin deelnemers meedoen aan activiteiten die bij hen passen en zij lerend vrijwilligerswerk uitvoeren om werknemersvaardigheden eigen te maken. In de laatste twee fasen doen de deelnemers lerend vrijwilligerswerk bij partnerorganisaties en worden ze uiteindelijk begeleid naar een opleiding of een baan.
11 maart 2019
Volgens CDA-leider Sybrand Buma verlieten 'maar' 10.000 mensen de bijstand, in economisch topjaar 2017. Maar dat blijken er veel meer te zijn. Overal op televisie voeren politici campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen. Sommigen van hen proberen kiezers over de streep te trekken met nieuwe ideeën. CDA-voorman Sybrand Buma presenteerde een van zijn plannen in het programma Buitenhof. Hij wil minder mensen in de bijstand en ziet de oplossing in een zogenoemde 'basisbaan'.
11 maart 2019
Met het nieuw te starten project Baanbrekers willen de PO-Raad en de VO-raad individuele schoolbesturen stimuleren en ondersteunen om ook in de komende jaren nieuwe banen te blijven creëren voor mensen uit de doelgroep van de Banenafspraak. De VO-raad zoekt voor het projectteam een projectleider en een projectmedewerker. Banenafspraak In 2013 zijn in het Sociaal Akkoord afspraken gemaakt over het aannemen van werknemers met een arbeidsbeperking. Het is de bedoeling dat het bedrijfsleven 100.
11 maart 2019
HEERHUGOWAARD In Nederland werken 700.00 mensen in twee verschillende banen volgens de SER. Er wordt vaak gedacht dat dit alleen uit noodzaak voortkomt, maar Jeannette van Dongen en Iyvy Powel hadden de indruk dat veel mensen hier vrij voor kiezen en gingen op onderzoek uit. Dit leverde hun boek 'Biggetjesfokster en modeontwerpster" op. In het boek is ook ruime aandacht voor José de la Rosa, ondernemer in Heerhugowaard. Als General Manager en controller van Multifast B.V.

Pagina's