Nieuws uit den lande

Pagina's

09 april 2019
Door Robert Mienstra ALMERE - De Tomingroep is in Almere vaak zichtbaar bij het groenonderhoud in de wijken en de schoonmaak van het stadscentrum. Maar er is meer. Ook verpakken, metaalbewerking, kringloop, montage, catering en personele diensten worden door Tomingroep verzorgd. "Werknemers van ons zijn met name mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hadden", zegt Christine Hoogenkamp, directiesecretaris van de Tomingroep.
10 april 2019
Delen DelenDelen op FacebookDelen op TwitterDelen op LinkedIn Hoorzitting / rondetafelgesprek: "Studenten met een beperking in mbo en ho"Deze vergadering moet nog plaatsvinden HERZIENE CONVOCATIE agendapunten met * toegevoegd   Download Herziene convocatie rondetafelgesprek Studenten met een beperking in mbo en ho, 10-4-2019 Doel van het gesprek: Het in kaart brengen van obstakels en beperkingen die er zijn in het onderwijs en bij de aansluiting op de arbeidsmarkt voor studenten met een fysieke
Werkgevers en werkzoekenden uit Bunschoten gaan op donderdagochtend 11 april met elkaar in gesprek op een Speedmeet. De banenmarkt wordt georganiseerd  door de Gemeente Bunschoten, Uitvoeringsorganisatie BBS en het WerkgeversServicepunt regio Amersfoort.
08 april 2019
Medewerkers van Stroomopwaarts (voorheen Dukdalf) verzorgen al 10 jaar lang de schoonmaak van het stadhuis in Maassluis. Een mijlpaal die zij op vrijdag 5 april 2019 vierden, met onder meer burgemeester Haan en wethouder Kuiper en Stroomopwaarts-directeur Desiree Curfs. De raadszaal, de vertrekken van burgemeester en wethouders, het restaurant, het Publiekscentrum en de politiepost. Zo'n 15 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt maken dagelijks de vertrekken van het stadhuis schoon.
08 april 2019
De gemeenteraad van Breda heeft afgelopen wek de nieuwe regels vastgesteld voor de tegenprestatie, die mensen moeten leveren als ze langer dan 5 jaar in de bijstand zitten. Dat zijn er in Breda ongeveer 2200. Inwoners van Breda die tussen de 2 en 5 jaar een bijstandsuitkering ontvangen krijgen 'kansen en mogelijkheden' voor het leveren van een tegenprestatie.TegenprestatieDe tegenprestatie geldt voor maximaal 20 uur per week en kan slechts 1 keer per 12 maanden worden opgelegd.
08 april 2019
Naar ISD Informatievoorziening Sociaal Domein 8 april 2019 De Landelijke stuurgroep Zorg en veiligheid stelde onlangs de de nieuwe versie vast van het 'Handvat Gegevensuitwisseling in het Zorg- en Veiligheidsdomein'. Het nieuwe handvat is breed van toepassing op samenwerking gericht op de persoonsgerichte aanpak bij complexe casuïstiek. De eerste versie was nog specifiek geschreven voor de Zorg- en Veiligheidshuizen.
08 april 2019
Unieke samenwerking van NWO en provincies in onderzoeksprogramma Maatschappelijke aspecten regionale energietransitie (MARET) van start 8 april 2019 Welke sociale innovaties zijn er nodig om tot een succesvolle energietransitie te komen? Dit is een vraag die sociaal- en geesteswetenschappelijk onderzoek kan beantwoorden, vindt Paulien Herder, hoogleraar Energy Systems aan de TU Delft, lid van het topteam van topsector Energie, en initiatiefnemer voor het onderzoeksprogramma 'Maatschappelijke
08 april 2019
maandag 8 april 2019 Heeft u in 2018 veel zorgkosten gehad omdat u bijvoorbeeld blijvend ziek of gehandicapt bent? Misschien komt u dan in aanmerking voor een extra bijdrage van 385 euro.
08 april 2019
Naar Jeugd 8 april 2019 De PrivacyApp Jeugd geeft nu ook antwoord op vragen van ouders die met jeugdzorg te maken hebben. De app was er al voor jongeren en professionals in de jeugdhulp en -bescherming. De app toont de verschillende groepen welke rechten en plichten zij hebben op het gebied van privacy en informatie-uitwisseling. PrivacyApp voor ouders De nieuwe informatie in de PrivacyApp Jeugd is op maat gemaakt voor ouders met een kind in de jeugdhulp of jeugdbescherming.
08 april 2019
Veertien grote Nederlandse bedrijven helpen de komende twee tot drie jaar samen 3500 vluchtelingen aan werk. Het gaat om een gezamenlijk initiatief dat werd bekendgemaakt tijdens een conferentie over de positie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt. Inititiatiefnemer en topman van Rabobank Wiebe Draijer sprak van een goede start. ,,We hopen natuurlijk dat meer bedrijven zullen volgen." Naast Rabobank doen onder meer Philips, Shell, Randstad en ING mee.

Pagina's