Nieuws uit den lande

Pagina's

06 december 2018
Eind 2017 woonde bijna 7 procent van alle minderjarige kinderen in een bijstandsgezin. Dat zijn 228 duizend minderjarige kinderen, bijna 3 duizend minder dan in 2016. Hiermee is het aantal kinderen in bijstandsgezinnen voor het eerst sinds 2009 gedaald. Het aantal jongeren met jeugdhulp steeg van 349 duizend in 2015 naar 379 duizend in 2016 en 392 duizend in 2017. Dit meldt het CBS naar aanleiding van het Jaarrapport Jeugdmonitor 2018.
06 december 2018
De buitengewone algemene ledenvergadering (BALV) van de VNG heeft geen genoegen genomen met de onderhandelingsresultaten tussen de VNG en het kabinet over (de financiën van) het sociaal domein. De VNG-leden vinden de resultaten te mager en stellen onder andere dat de geboden compensatie voor de BUIG-tekorten over 2016 en 2017 een sigaar uit eigen doos zijn. Daarnaast vinden de VNG-leden de toezeggingen van het kabinet over de financieringsproblemen in het brede sociaal domein onvoldoende.
06 december 2018
Werkbedrijf Lelystad en Randstad gaan een publiek-private samenwerking aan onder de naam Direct Werk. De samenwerking heeft als doel meer uitkeringsgerechtigden in de gemeente Lelystad sneller aan een betaalde baan te helpen, de mismatch op de arbeidsmarkt te lijf te gaan en om van elkaar te leren. De samenwerking is een gevolg van eerdere succesvolle samenwerking tussen Randstad en publieke partijen. De overeenkomsten zijn vandaag ondertekend.
07 december 2018
7 december 2018 - Voor hetAlgemeen Overleg op 6 december over de ggz stuurde MIND een brief waarin zij vaststelt vast dat de geestelijke gezondheidszorg op een aantal essentiële punten nog steeds slecht functioneert en dat een aanzienlijke groep cliënten en naastbetrokkenen daaronder lijdt. Lang wachten op resultaat van aanpak wachttijden Al sinds de zomer van 2017 liggen er afspraken met de sector om de wachttijden in de ggz terug te dringen.
05 december 2018
Den Haag, 05 December 2018 /EZPress/ - 'Er moet op de arbeidsmarkt een 'tweede kans-autoriteit' komen die helpt voorkomen dat jongeren al vroeg op achterstand raken op de arbeidsmarkt.' Daarvoor pleitte Hans de Boer gisteren op een congres voor arbeidsmarktonderzoekers van het GAK. De oprichting van een dergelijke 'autoriteit' past volgens De Boer bij de wens van het kabinet om te zorgen dat elke jongere in de jeugdzorg een toekomstplan krijgt voor na zijn 18e.
05 december 2018
In 2017 maakten ongeveer 2 miljoen mensen uit 1,8 miljoen huishoudens gebruik van een of meerdere voorzieningen uit het sociaal domein. Dit is ongeveer 12% van de bevolking en 23% van de huishoudens. Deze aandelen zijn vergelijkbaar met 2015 en 2016. Dit blijkt uit de derde SCP-rapportage over de ontwikkelingen in het sociaal domein.
05 december 2018
Titel: GGZ Nederland publiceert kencijfers ggz-arbeidsmarkt Inleiding: Met onder meer cijfers over personeelstekorten en het aantal opleidingsplekken. Body: De ggz is een razend interessante zorgsector om in te werken. Toch heeft ook de ggz te maken met personeelstekorten.
05 december 2018
Naar Versterking lokale democratie 5 december 2018 Wat zijn nieuwe, innovatieve manieren om maatschappelijke projecten te financieren? Welke voordelen levert het werken met een revolverend fonds op? Hoe richt u een prijsvraag in? Kunt u ook netwerken subsidiëren? Of met crowdfunding private cofinanciering van projecten realiseren? De routekaart 'Financieren in netwerken' geeft antwoord op dit soort vragen.
05 december 2018
Mensen die gebruikmaken van voorzieningen in het sociaal domein voelen zich vaak eenzaam. Steeds minder mensen verwachten een beroep te kunnen doen op hun netwerk voor hulp. Dit blijkt uit de derde rapportage over de ontwikkelingen in het sociaal domein. In 2017 voelde 20 procent van de mensen in de Wmo zich zeer eenzaam. Bij mensen die daarnaast nog van een voorziening in de Participatiewet of de Jeugdwet gebruikmaakten (multi-gebruikhuishoudens) was dat 22 procent.
05 december 2018
,,Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een steuntje in de rug geven, zodat zij zich kunnen ontwikkelen. Dat is voor mij het mooiste wat er is", vertelt de Linschotense Anneke Tielen (54). Zij is sinds kort eigenaresse van de sociale onderneming Design it Social...

Pagina's