Nieuws uit den lande

Pagina's

13 februari 2019
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de gewijzigde 'Code Rechtsreeks verzekerde regelingen' goedgekeurd. Dit betekent dat de Code sinds 1 februari jongstleden van kracht is en de Code van 2014 vervangt. Het Verbond en de Stichting van de Arbeid hebben de 'Code Rechtsreeks verzekerde regelingen' in 2018 geëvalueerd en geactualiseerd. De Code is in 2014 door beide organisaties opgesteld voor partijen die betrokken zijn bij pensioenregelingen die verzekeraars uitvoeren.
13 februari 2019
Er komt nog dit jaar een einde aan het toepassen van overheidsvorderingen door de Belastingdienst bij mensen met problematische schulden. Momenteel vormt deze wijze van invordering, waarbij de Belastingdienst automatisch bedragen tot 500 euro mag afschrijven van de rekening van een belastingschuldige, een groot probleem voor mensen met schulden. Zij kunnen hierdoor te weinig geld overhouden om van te leven.
13 februari 2019
Het kabinet gaat met spoed maatregelen invoeren om te voorkomen dat mensen dieper in de schulden komen. Aan gemeenten wordt gevraagd om bij de verrekening van schulden met een bijstandsuitkering standaard een beslagvrije voet te hanteren van 95 procent van de bijstandsnorm. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken, staatssecretaris Snel van Financiën en minister Dekker [...] Het bericht Spoedmaatregelen voor mensen met schulden verscheen eerst op Gemeente.nu.
13 februari 2019
Er is de laatste tijd politiek weer veel te doen over de tegenprestatie. Ik zeg vooral politiek, want in de rechtspraak kom je hier eigenlijk helemaal geen zaken over tegen. En dat is wel jammer, want volgens mij schort er nogal wat aan. In het bijzonder wordt in de politieke discussie de tegenprestatie nogal eens verward of op zijn minst op één hoop gegooid met re-integratie-activiteiten. Maar toch, elk nadeel heeft zijn voordeel. Als er wat mis is, kan ik mooi weer een stukje schrijven.
14 februari 2019
Delen DelenDelen op FacebookDelen op TwitterDelen op LinkedIn Algemeen overleg: "Armoede- en schuldenbeleid"Deze vergadering moet nog plaatsvinden Download 4e Herziene convo AO Armoede- en schuldenbeleid - 14 februari 2019, 13.00-18.00 uur (agendapunt toegevoegd) T. van Ark staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Cijfers verhogingen Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) boetes 29279-445 Brief regering d.d. 25 juni 2018 - S.
14 februari 2019
NIJVERDAL - De gemeente Hellendoorn stevent af op een megatekort dat zijn gelijke niet kent, althans ten raadhuize in Nijverdal, waar spoedoverleg plaatsvindt. Het tekort is voor deze raadsperiode meerjarig op acht miljoen begroot en kan bij ongewijzigd beleid verdubbelen. De gemeenteraad wordt vanavond in commissieverband ingelicht over de tegenvallers en perspectieven. Er moet iets gebeuren, vindt het college van burgemeester en wethouders, dat de stemming in de raadszaal wil peilen.
14 februari 2019
In het laatste kwartaal van 2018 is de spanning op de arbeidsmarkt verder opgelopen naar een nieuw hoogtepunt. De werkloosheid was 3,6 procent. Het aantal openstaande vacatures en het aantal banen stegen ook dit kwartaal weer naar recordhoogte.
12 februari 2019
Match van de maand: Deelnemers Werkacademie en Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) Laborijn zet ondernemers die in de praktijk werk maken van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in het zonnetje door iedere maand te trakteren op de 'Match van de Maand-taart'. Deze maand is het de match tussen deelnemers uit de Werkacademie van Laborijn en ODA.   De motivatie van de ODA om mensen met een (grote) afstand tot werk, werkervaring op te laten doen, was voor Laborijn reden om te trakteren op de taart.
12 februari 2019
Onderzoek onder ambtenaren Verspreid over het gehele gemeentehuis zullen ambtenaren een steentje moeten bijdragen om met de organisatie aan de nieuwe Europese privacy-eisen te voldoen. Sinds de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht is, geeft ongeveer de helft van de ambtenaren aan dat ze hun werkwijze hebben aangepast. Die wijzigingen kunnen behoorlijk ingrijpend zijn voor de dagelijkse routine.
12 februari 2019
De deuren van het gebouw waar de gemeente Brummen mensen (weer) werkfit maakt, stonden vandaag open voor lokale ondernemers en organisaties. WerkFit Brummen is dit jaar met veel energie gestart in het pand aan de Kollergang 14 in Eerbeek. Hoewel er nog het nodige moet gebeuren in en aan het pand, wilde WerkFit Brummen zich graag presenteren aan de ondernemers. "We gaan uit van kansen, van kwaliteiten en talenten van mensen.

Pagina's