Nieuws uit den lande

Pagina's

10 januari 2019
Gemeente Nieuwegein voert zelf de Wet sociale werkvoorziening uitDatum: donderdag 10 januari 2019De gemeente Nieuwegein voert sinds 1 januari 2019 zelf de Wet sociale werkvoorziening uit. Alle Nieuwegeinse Wsw-medewerkers zijn nu in dienst bij de gemeente Nieuwegein. De gemeente Nieuwegein zet daarmee een deel van de dienstverlening van PAUW Bedrijven voort dat per 1 januari 2019 is opgeheven.
10 januari 2019
Vanaf 1 januari 2019 is er een nieuw gemeentelijk leerwerkbedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: WerkwIJSS. Deze organisatie zet een deel van de dienstverlening van PAUW Bedrijven voort dat per 1 januari 2019 is opgeheven. Hiernaast gaat Werk en Inkomen Lekstroom vanaf januari de plaatsing en begeleiding doen van mensen die voorheen onder PAUW Bedrijven vielen. PAUW Bedrijven was het leerwerkbedrijf van zes gemeenten in de regio Utrecht waaronder gemeente IJsselstein.
10 januari 2019
VIJFHEERENLANDEN • Vanaf 1 januari 2019 is er in Vijfheerenlanden een nieuw leerwerkbedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: WerkwIJSS. Deze organisatie zet een deel van de dienstverlening van PAUW Bedrijven voort dat per 1 januari 2019 is opgeheven. Hiernaast gaat Werk en Inkomen Lekstroom vanaf januari de plaatsing en begeleiding doen van mensen die voorheen onder PAUW Bedrijven vielen.
10 januari 2019
Jongeren moeten al tijdens hun studie worden ingezet op de arbeidsmarkt, stellen hoogleraren, experts en belangenverenigingen in een actieplan dat in handen is van BNR. Het plan richt zich in totaal op drie zaken: talent vroeger benutten, werkzoekenden mobiliseren en de individuele werktijd - al dan niet tijdelijk - uitbreiden, zegt Ton Wilthagen, initiatiefnemer van het actieplan en hoogleraar arbeidsmarkt aan de Tilburg University.
09 januari 2019
De publicatie 'Cijfers en trends UWV' bevat de meest recente maandelijkse cijfers over de wetten WW, IOW, WIA, WAO, WAZ, Wajong, Ziektewet en Wazo.
09 januari 2019
Het afgelopen jaar is het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid in gesprek gegaan met mensen met een arbeidsbeperking, werkgevers, gemeenten, zorgaanbieders, belangenorganisaties en andere betrokkenen om er achter te komen welke drempels en angsten er zijn om aan het werk te gaan en wat hier aan te doen is. Wat de acties zijn die daar uit volgen, staat in een Kamerbrief die Van Ark vandaag naar de Kamer heeft gestuurd.
09 januari 2019
Tijdens deze sessie reflecteer je op je eigen aanpak en onderzoeken we waar ruimte zit om de kwaliteit verder te ontwikkelen. Twee ervaren adviseurs op het gebied van Effectieve sociale interventies (ESI) en Participatie begeleiden deze interactieve middag. Sanneke Verweij is adviseur bij het team Participeren naar Vermogen en werkte mee aan de publicatie Vernieuwing in dagbesteding (2017). Ook organiseerde zij vorig jaar in Zeist de Leerkring Vernieuwing in dagbesteding.
09 januari 2019
Op 5 januari 2019 verscheen in het dagblad Trouw een artikel waarin gesteld wordt dat jonggehandicapten geregeld geen Wajonguitkering krijgen terwijl ze er wel recht op hebben. Hierin worden gegevens gebruikt uit een intern kwaliteitsonderzoek van UWV uit 2016. In totaal zijn 150 dossiers onderzocht. Uit het onderzoek bleek dat de kwaliteit van het handelen van de verzekeringsartsen, procesbegeleiders en met name de arbeidsdeskundigen verbeteringen behoeften.
09 januari 2019
Dit is een kamerstuk van de Rijksoverheid. Download 'Nota naar aanleiding verslag wetsvoorstel WAB' PDF document | 117 pagina's | 1,7 MB Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 09-01-2019 Dit document is een bijlage bij Aanbiedingsbrief nota's Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel WAB, alsmede een ...
09 januari 2019
Sinds voorjaar 2006 voert de IGSD voor de gemeenten Westerveld en Steenwijkerland de wettelijke regelingen op het gebied van werk en inkomen uit. De dienst zet mensen aan het werk of regelt een uitkering voor hen. Inmiddels heeft het Rijk ook de jeugdzorg en een deel van de uitvoering van de WMO (Wet Maatschappelijk Ondersteuning) aan gemeenten overgedragen.

Pagina's