Nieuws uit den lande

Pagina's

26 augustus 2015
De gemeente Groningen heeft haar doelstellingen voor social return de afgelopen jaren ruimschoots behaald. In de periode 2012-2014 zijn 3302 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk geholpen. Daarnaast gaat de gemeente Groningen het bedrag waarbij social return van toepassing is verlagen naar € 207.000,00. De gemeente Groningen wil de inzet van mensen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt, zoals langdurig werklozen, jongeren en mensen met een arbeids-beperking, vergroten.
26 augustus 2015
OPHEUSDEN - - Neder-Betuwe heeft vorig jaar meer uitgegeven aan uitkeringen voor de Participatiewet dan het beschikbare budget van het Rijk. Daarom kan de gemeente nu een incidenteel aanvullende uitkering (IAU) aanvragen. Wanneer het budget van de rijksoverheid ontoereikend is, dienen gemeenten dit op te vangen met eigen middelen. De eerste 10 procent van de overschrijding is voor eigen rekening, daarboven kan een IAU worden aangevraagd.
26 augustus 2015
Groningers in de bijstand mogen tegelijkertijd een eigen bedrijf opbouwen en een deel van de winst houden. De gemeente begint binnenkort met een pilot die dat mogelijk maakt. Voorheen moesten bijstandsgerechtigden kiezen tussen het een of het ander, zelfs als het startende bedrijf nog niet voldoende opbracht om van rond te komen. Voor de gemeente levert het ook een directe besparing op.
26 augustus 2015
Duizenden bijstandsgerechtigden gaan er door de nieuwe kostendelersnorm die onlangs van kracht werd, fors op achteruit. De Amsterdamse Bijstandsbond meldt in Het Parool dat vooral onderhuurders dreigen te worden benadeeld door te streng gemeentelijk beleid. De bond zegt dat ambtenaren van de gemeente Amsterdam bijstandsgerechtigden onder druk zetten zich bij hun ouders in te laten schrijven. Dan treedt de zogenaamde kostendelersnorm in werking.
26 augustus 2015
Zoeken Scholingsmogelijkheden voor werkzoekende 50-plusser 26 Augustus 2015 10:30 26-08-2015 - UWV verzorgt voor 50-plussers die drie maanden geen werk hebben en gebruik maken van een WW-uitkering een training om hen te ondersteunen bij het vinden van een plek op de arbeidsmarkt. Ook kan deze groep gebruik maken van een individuele scholingsvoucher van duizend euro (inclusief btw).
25 augustus 2015
De nieuwe regels voor mensen met een uitkering worden strenger toegepast in Amsterdam dan in andere gemeenten. Dat vindt de Bijstandsbond. Het gaat om de nieuwe Kostendelersnorm. Door die regel moeten mensen die in huis wonen met andere volwassenen worden gekort op hun uitkering, ook als deze andere volwassenen zelf geen inkomen hebben. Lees ook: SP en GroenLinks: 'Kostendelersnorm is idioot' De Kostendelersnorm wordt volgens de bond in Amsterdam "zeer streng" toegepast.
25 augustus 2015
Als een werkgever een medewerker aanneemt die ziek is of een arbeidshandicap heeft, dan kan in sommige gevallen gebruik worden gemaakt van een no-riskpolis. De no-riskpolis dekt een groot deel van de loonkosten als deze werknemer ziek wordt. Welke werknemers komen in aanmerking? Een werknemer heeft recht op een no-riskpolis als hij bij het begin van zijn dienstverband aan een van de volgende voorwaarden voldoet: Hij heeft een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering.
25 augustus 2015
Door de sterke veranderingen in de arbeidsmarktsituatie in de gehandicaptenzorg is de focus veel minder komen te liggen op instroom en werving van jonge werknemers. Echter blijft een kwalitatief goede instroom van jonge professionals op de lange termijn van belang. Daarom organiseert de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) op 19 november de workshop 'Jongeren & de gehandicaptenzorg. Dat meldt VGN.
25 augustus 2015
Verschillende Tweede Kamerleden brachten 21 augustus samen met actieve vrijwilligers en LSA-leden een werkbezoek aan bewonersprojecten in Hengelo en Enschede. Samen bespraken ze waar de knelpunten liggen.  Linda Voortman: 'Het  is hoog tijd dat de doe-democratie meer steun krijgt van de landelijke politiek!' Tweede Kamerleden Linda Voortman, Grace Tanamal en Mona Keijzer brachten 21 augustus samen met actieve vrijwilligers en LSA-leden een werkbezoek aan Hengelo en Enschede.
25 augustus 2015
Het ministerie van SZW heeft in samenwerking met de Landelijke Cliëntenraad en Cedris, de meest gestelde vragen van Wsw'ers geïnventariseerd en van antwoorden voorzien.

Pagina's