Nieuws uit den lande

Pagina's

09 oktober 2015
Utrecht wil volgend jaar beginnen met een experiment om mensen in de bijstand meer regie te geven over hun manier van leven. De stad laat voor een deel van de bijstandsgerechtigden alle plichten en strafkortingen vervallen. Bovendien krijgen sommigen 150 euro extra als ze gaan werken naast hun uitkering, terwijl anderen een hogere basisuitkering krijgen op voorwaarde dat ze ook werkzaamheden uitvoeren.
09 oktober 2015
UTRECHT - Net als veel andere gemeenten is het college van Utrecht van mening dat de regels rond de bijstand in de praktijk niet optimaal werken. Daarom stemt het in met het plan 'Weten wat werkt' en maakt daarmee gebruik van de ruimte die de nieuwe Participatiewet biedt om lokaal te experimenteren met beleid, regels en sancties.
09 oktober 2015
9 oktober 2015 Staatssecretaris Klijnsma heeft gisteren de VNG laten weten in te stemmen met een overleg over de verdeling van de bijstandsbudgetten. De VNG heeft hier gisteren een verzoek toe gedaan.  De VNG deed het verzoek omdat de vereniging voorstelt om in 2016 het bijstandsbudget te verdelen op basis van de werkelijke uitgaven van de laatste twee jaren.
09 oktober 2015
Den Haag gaat een tandje bijzetten om de jeugd in Schilderswijk en Transvaal aan de bak te helpen. Dat wordt nog best lastig, want 'de banen liggen hier niet in de la'. Rabin Baldewsingh is op dreef. Voor ruim 500 Schilderswijkers die deze avond aan...
09 oktober 2015
Het dit jaar door het Utrechts college ingestelde Lokaal Economisch Fonds (LEF) heeft de eerste 350 banen opgeleverd. Wethouder Economie Jeroen Kreijkamp is tevreden over dit resultaat Het Lokaal Economisch Fonds moet in vier jaar tijd voor 1750 nieuwe banen zorgen. Zit u met deze eerste 350 banen op schema? 'We zitten op schema omdat we in maart zijn begonnen en dus nog maar een half jaar bezig zijn. Dankzij met name twee grote aanvragen, van de Dutch Game Garden en Utrechtinc.
09 oktober 2015
9 oktober 2015 In Leusden trekt de gemeente zich meer en meer terug uit het publieke domein. Inwoners krijgen de gelegenheid om zélf de openbare ruimte te beheren. Een externe partij heeft in een contract met de gemeente beloofd de bewoners te motiveren ook daadwerkelijk in actie te komen. Hoe je met minder geld meer tevredenheid creëert. Lees meer Dit en meer in VNG Magazine nr.
09 oktober 2015
Korte lijntjes op de werkvloer levert jongeren een baan op. In het actieprogramma Jongeren aan de Slag staat de kracht van netwerken centraal. In het actieprogramma Jongeren aan de Slag staat de kracht van netwerken centraal. Door het samenbrengen van werkgevers, scholen en UWV geven we onze jonge talenten meer kansen op de arbeidsmarkt. En dat werkt.
09 oktober 2015
Er moet een einde komen aan het werken zonder loon. SP-Tweede Kamerlid Sadet Karabulut dient daarvoor vrijdag een initiatiefwetsvoorstel in. Haar voorstel richt zich op het werk waar nu mensen met een bijstand voor worden ingezet terwijl er volgens de SP eigenlijk gewoon een...
08 oktober 2015
UTRECHT - De vier grote steden, waaronder Utrecht, hebben de Tweede Kamer donderdag gevraagd om een aangepast rekenmodel voor bijstandsuitkeringen. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft kritiek op het verdeelmodel.
08 oktober 2015
Hoe creëer je arbeid? Hoe maak je sociaal ondernemen mogelijk? Hoe zet je mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt in hun kracht en laat je hen (weer) meedoen? Gemeente Arnhem kwam 8 oktober 2015 een kijkje nemen bij het participatieproject De Laar van Spectrum om dit te ervaren. Werner Rutjes, initiatiefnemer, is gestart met het idee "sociaal ondernemen in de wijk moet mogelijk zijn, een kwestie van logisch combineren met de juiste visie en missie".

Pagina's