Nieuws uit den lande

Pagina's

28 augustus 2015
20 augustus 2015 Het programma Informatievoorziening Sociaal Domein (ISD) biedt gemeenten vanaf de zomer ondersteuning op maat. Eind juli ontvingen gemeenten een enquête waarin we naar uw  voorkeur van maatwerkondersteuning vragen. Invullen kan nog tot 1 september! De reacties stromen inmiddels binnen. Gemeenten die nog niet gereageerd hebben op het verzoek tot het invullen van de enquête, ontvangen vandaag of morgen een herinnering. In die herinneringsmail zit een link naar de enquête.
28 augustus 2015
Drenthe en Hardenberg krijgen samen zes miljoen euro om werkgelegenheid een boost te geven. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit regionale sectorplan goedgekeurd. De helft van het geld komt van het Rijk, de andere helft wordt geïnvesteerd door werkgevers, bonden en gemeenten. Werkgevers, gemeenten, de provincie, het UWV en de vakbonden hebben in het plan de krachten gebundeld om meer banen in de regio te krijgen en te behouden.
28 augustus 2015
Een op de tien bijstandsgerechtigden heeft betaald werk. Het gaat om (deeltijd)banen waarvan de inkomsten onder het bijstandsniveau blijven. Deze werknemers ontvangen dan een aanvullende bijstandsuitkering. De vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) en Maastricht hebben het kleinste percentage werkende bijstandsontvangers, tussen 8 tot 9 procent.
28 augustus 2015
In het tweede kwartaal van 2015 steeg het aantal uitzenduren met 3,2 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dit is de sterkste toename in bijna vijf jaar, meldt CBS. Zowel de uren in de langlopende als in de kortlopende contracten stegen sterker dan in het voorgaande kwartaal.  In het tweede kwartaal steeg het aantal uren in langlopende contracten zoals detachering en payrolling met 3,9 procent.
28 augustus 2015
Van de 925 waren er 303 mensen waarvan de werkloosheidsuitkering werd beëindigd omdat de maximale duur van de uitkering (38 maanden) bereikt was. Van de overige 251 mensen die in Kennemerland een ww-uitkering kregen, is bij Dichtbij onbekend waarom die stopgezet is. Mogelijk hebben zij de pensioenleeftijd bereikt of zitten ze nu in de Ziektewet.
28 augustus 2015
Eind juni waren er 447 duizend mensen tot de AOW-gerechtigde leeftijd (65 jaar en 3 maanden) die een bijstandsuitkering ontvingen. Dit zijn er 5 duizend meer dan in het eerste kwartaal. Het aantal bijstandsontvangers nam toe in de eerste helft van 2015, maar minder snel dan in 2014.
27 augustus 2015
Hardenberg en de provincie Drenthe gaan samenwerken in de strijd tegen werkloosheid. Een regionaal sectorplan is goedgekeurd door minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
27 augustus 2015
GOES - Zeeuwse bedrijven en overheden hebben sinds april 65 banen voor mensen met een arbeidsbeperking geschapen. "Dat valt niet tegen", zegt beleidsmedewerker René Boone van de Arbeidsmarktregio Zeeland.   De Participatiewet, die sinds 1 januari van kracht is, verplicht bedrijven en overheden mensen met een beperking aan te nemen.
27 augustus 2015
LOSSER - De nieuwe Participatieraad Sociaal Domein van de gemeente Losser zal op 1 september officieel van start gaan. Deze week benoemde de gemeente de acht leden van deze raad. Deze zullen gevraagd en ongevraagd advies geven over het sociaal domein. De gemeente kreeg het afgelopen jaar meer taken toegeschoven op dit vlak, waaronder jeugdzorg en zorg voor langdurig zieken. De Participatieraad vertegenwoordigt diverse groepen van cliënten.
27 augustus 2015
Regio - Het Rijk heeft het sectorplan 'Vierkant voor Werk' als eerste regionale sectorplan goedgekeurd. In het plan hebben werkgevers, gemeenten, provincie, UWV en vakbonden uit de Arbeidsmarktregio Drenthe en de gemeente Hardenberg projecten voorgesteld om meer banen in de regio te krijgen en te behouden. Het Rijk stelt hiervoor ruim drie miljoen euro beschikbaar.

Pagina's