Nieuws uit den lande

Pagina's

09 januari 2019
Ervaringsdeskundigen zijn mensen die levenservaringen hebben opgedaan - 'het zelf hebben meegemaakt' - en die ervaringen nu inzetten om anderen te helpen. Het kan gaan om onder andere geestelijke gezondheidszorg, (jeugd-)hulpverlening, verslavingsproblematiek, omgang met een licht verstandelijke beperking, schulden- of armoedeproblematiek. De Sociale Raad Tilburg is van mening dat ervaringsdeskundigen het verdienen om voor hun inzet een normaal arbeidscontract en salaris te krijgen.
10 januari 2019
Mbo-scholen hebben de afgelopen vijf jaar gewerkt aan de verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de techniek- en zorgsector. Met het Techniekpact en Zorgpact zijn veel praktische resultaten behaald. Op woensdag 12 december maakten alle stakeholders van de pacten de balans op. Tijdens de bijeenkomst werd de publicatie 'Sterk in keten en samenhang' gepresenteerd.
08 januari 2019
De regeling om als zelfstandig ondernemer uit de bijstand naar de arbeidsmarkt te komen, is bijna alleen voor starters effectief. Dit kan veranderen door gemeenten sterker financieel verantwoordelijk te maken. Een en ander blijkt uit het rapport Zelfstandigen in en uit de bijstand, uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek. Opdrachtgever is het ministerie van Sociale Zaken. In de huidige vorm dragen gemeenten wél zelf de kosten voor de groep starters waarmee goede resultaten worden geboekt.
08 januari 2019
Werkzoekenden en werkgevers in Rotterdam en Den Haag kunnen nu online direct met elkaar in contact komen via het nieuwe platform HalloWerk. Daarbij zijn motivatie en talenten belangrijker dan diploma's en werkervaring. Werkzoekenden kunnen via HalloWerk een uitgebreid profiel aanmaken en werkgevers selecteren op basis hiervan de kandidaten voor hun vacatures. In de pilotfase vonden werkgevers voor 200 vacatures een geschikte kandidaat.
09 januari 2019
Het Juridisch Steunpunt van Ieder(in) is sinds 1 januari 2019 gesloten. De organisatie mocht vanuit haar subsidie niet langer mensen rechtstreeks helpen met juridisch advies en ondersteuning. Het werk van het steunpunt wordt de komende maanden afgebouwd. Dit meldt Ieder(in). Ieder(in) is niet blij met de noodgedwongen sluiten. "Er gaat immers een belangrijke hulpbron voor mensen met een beperking of chronische ziekte verloren.
07 januari 2019
900 managers van het UWV hebben het afgelopen jaar een training gevolgd op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Deze training moet hen helpen op veilige wijze om te springen met (persoons-)gegevens. Dit blijkt het het jaarrapport van het CBS. "Adequaat risicobesef bij management en uitvoerend personeel in relatie tot de omgang met persoonsgegevens is nodig. We zorgen daarom dat onze medewerkers weten hoe ze kunnen bijdragen aan een veilige omgang met informatie.
07 januari 2019
Werkgevers over diversiteit op de werkvloer Kwalitatief onderzoek onder leidinggevenden en HR-functionarissen ten behoeve van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Download 'Werkgevers over diversiteit op de werkvloer' PDF document | 492 kB Rapport | 07-01-2019
07 januari 2019
Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft middels een Kamerbrief de Tweede Kamer geïnformeerd over het project Simpel Switchen in de Participatieketen. Met Simpel Switchen wil Van Ark dat mensen zich durven te ontwikkelen en zich veilig genoeg voelen om de stappen die ze kunnen maken ook daadwerkelijk te gaan maken.
07 januari 2019
7 januari 2019 Door redactie Een deel van de wijzigingen van de WIA die in het regeerakkoord waren afgesproken, zijn van de baan. Deze maatregelen konden op te weinig steun rekenen onder werkgevers en werknemers. In het regeerakkoord stonden afspraken over de loondoorbetaling bij ziekte en een aantal wijzigingen in de WIA. De combinatie van deze maatregelen zou voor minder verplichtingen van werkgevers bij ziekte moeten zorgen en het beroep op de WIA moeten verminderen.
07 januari 2019
Gemeentelijke telecommunicatie (GT) is na lange tijd pionieren definitief onderdeel geworden van de organisatie VNG Realisatie. Dit heeft ertoe geleid dat de website gemeentelijke telecommunicatie verdwijnt en dat de informatie over GT vanaf 7 januari 2019 te vinden is op de website van VNG Realisatie.  Tijdens de regiobijeenkomsten afgelopen herfst is deze overgang al toegelicht. Gemeentelijke Telecommunicatie is vanaf heden op vngrealisatie.

Pagina's