35 arbeidsmarktregio's

01 juli 2012

Er komen 35 regio’s van waaruit gemeenten en UWV de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden gaan vormgeven. Daarover is vandaag overeenstemming bereikt tussen VNG, UWV en ministerie van SZW. Deze indeling is van onderop, door gemeenten zelf, tot stand gekomen, na forse investeringen in de samenwerking in de regio’s. Gemeenten en UWV worden hierbij ondersteund door de landelijke Programmaraad.

Gemeenten en UWV kunnen zelf afspraken maken over de wijze van samenwerking in hun regio, binnen de budgettaire kaders. Op 28 juni 2012, hebben beide partijen bij de VNG de overeenstemming formeel bekrachtigd met de presentatie van de indeling van de arbeidsmarktregio’s.

SUWI

Aanleiding voor de nieuwe indeling is de wet SUWI, waarin onder meer is vastgelegd dat:

  • er één aanspreekpunt komt voor werkgevers in een arbeidsmarktregio;
  • de gegevens over vraag en aanbod op de arbeidsmarkt transparant zijn;
  • er per regio marktbewerkingsplannen worden opgesteld.

Werkpleinen

De dienstverlening van het UWV aan werkgevers en werkzoekenden wordt aangeboden vanuit de Werkpleinen.

Een herijking van dienstverlening waarbij gemeenten en UWV elkaar aanvullen is noodzakelijk. Dit wordt door gemeenten én UWV gezamenlijk worden opgepakt.

Overhandiging arbeidsmarktregio's

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.