'Aanjagers' gaan regionaal arbeidsmarktbeleid ondersteunen

05 juni 2012

Op de Werkpleinen gaat de komende jaren veel veranderen. De Programmaraad van VNG, Divosa en UWV heeft samen een koers voor het regionaal arbeidsmarktbeleid en de samenwerking tussen gemeenten en UWV vastgesteld. Ze willen een snelle start maken met de nieuwe koers en hebben daarom ‘aanjagers’ aangesteld die de regio’s hierbij gaan helpen.

De ‘aanjagers’ gaan zich vooral richten op de volgende onderwerpen:

  • Vormgeving regionaal arbeidsmarktbeleid: arbeidsmarktanalyses, regionale arbeidsmarktinformatie, verbinding onderwijs-arbeidsmarkt
  • Organiseren van de samenwerking tussen UWV en gemeenten

Werkgeversdienstverlening

Het jaar 2012 is voor gemeenten en UWV van belang om de regionale werkgeversdienstverlening op te zetten. Een goede dienstverlening aan werkgevers is immers cruciaal om uitkeringsgerechtigden aan werk te helpen.

Samenwerking

Uit de voorgenomen aanpassingen van de SUWI-wet blijkt dat het kabinet voor het dossier werken en inkomen sterk inzet op samenwerking tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en UWV. Deze samenwerking gaat verder dan werkgeversdienstverlening en vormgeving van regionaal arbeidsmarktbeleid. Ook dienstverlening aan werkzoekenden, de diagnosestelling, efficiënte en effectieve klantcontacten en ondersteunende ICT zijn daarbij van belang.

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.