Aanvraag budget ‘Professionalisering Werkgeversdienstverlening’

04 juni 2019

In het kader van Matchen op Werk heeft het ministerie van SZW budget beschikbaar gesteld aan de arbeidsmarktregio’s voor professionaliseringsactiviteiten van werkgeversdienstverlening. Het betreft een eenmalige impuls, met als doel de gezamenlijke ontwikkeling van medewerkers (zowel van gemeenten als UWV) van de regionale werkgeversservicepunten. De Programmaraad faciliteert dit proces. Voor iedere arbeidsmarktregio is een bedrag beschikbaar van €27.500. De aanvraag wordt door de centrumgemeente gedaan (één aanvraag per regio). 

Aanvraagformulier

De Programmaraad beoogt het aanvragen zo eenvoudig mogelijk te maken. Aanvragen kan via dit formulier, waarin je je onderbouwing kunt toesturen.  
Eerste tranche: als de aanvraag voor 30 juni 2019 binnen is, ontvang je medio juli een reactie. Tweede tranche: als je aanvraag voor 15 september wordt gedaan, ontvang je eind september een reactie.

De activiteiten dienen uitgevoerd te worden vóór 30 juni 2020. Aansluitend neemt de Programmaraad contact op voor een beknopte evaluatie. Dit heeft als doel om de leerervaringen te horen en (eventueel) nieuwe ontwikkelvragen te kunnen ondersteunen.

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.