Acht good practices voor aanpak schoolverlaters VSO/PrO en Entree

05 januari 2016

Tijdens de uitvoering van het Programma “De optimale weg naar participatie”, onderdeel van de activiteiten van de Programmaraad, is naar voren gekomen dat het vraagstuk van niet uitkeringsgerechtigden (NUGgers) in de Participatiewet een specifiek aandachtspunt vormt. Mede omdat deze doelgroep in volume aanzienlijk kan toenemen door de inperking van de doelgroep van de Wajong. Een groot gedeelte van de instroom in de voormalige Wajong was tot 1 januari 2015 afkomstig van de schoolverlaters van het VSO en het Praktijkonderwijs.

Met de invoering van de Participatiewet komen de doelgroep van de WWB, de Wsw en een groot deel van de Wajong bij elkaar. Schoolverlaters van het VSO en het Praktijkonderwijs (PrO) werden tot 1 januari 2015 al op 18 jarige leeftijd toegelaten tot de Wajong. Vanaf 1 januari 2015 doet deze groep een beroep op de Participatiewet.

De Programmaraad biedt u de rapportage (met infographics) (Niet) uitkeringsgerechtigde schoolverlaters van het VSO en Praktijk Onderwijs (PDF, 10.6 MB) aan met als primaire doelstelling om een aantal good practices te presenteren van de aanpak rond de doelgroep van schoolverlaters uit het VSO, Praktijkonderwijs en Mbo Entree. Uitgangspunt zijn good practices waarin gemeenten de regierol voor de aanpak rond deze doelgroep oppakken en invullen. Een rol die voor die tijd bij UWV lag als uitvoerder van de Wajong. Deze rol ligt nog bij UWV voor de jongeren die ook na 1 januari 2015 in de Wajong terecht komen.

Deze rapportage is tot stand gekomen dankzij de bereidheid van professionals in het hele land om hun kennis, ervaring en actuele ontwikkelingen met ons te delen. Graag maken we hier van de gelegenheid gebruik om alle betrokkenen nogmaals te bedanken voor hun bijdrage.

 
 
 

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.